Veiligheid is belangrijk in onze samenleving. We willen ons veilig voelen op straat, op het werk maar ook in huis. Het Expertisecentrum Veiligheid houdt zich bezig met onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid en zoekt antwoorden op complexe veiligheidsvraagstukken.

Expertisecentrum Veiligheid

Invalshoeken

Het Expertisecentrum Veiligheid kijkt vanuit 3 invalshoeken naar veiligheid: een juridische invalshoek met als thema veiligheid en recht. Een sociaal-agogische invalshoek met als thema sociale interventie. En een bestuurlijk-organisatorische invalshoek met aandacht voor de bestuurskundige en organisatiekundige aspecten. Zo wordt veiligheid een gezamenlijk, integraal object van studie. Het Expertisecentrum Veiligheid maakt een vertaling naar de opleidingen die zich voorbereiden op een functie in het betreffende beroepenveld.

Versterken en verbreden

De 6 lectoraten waaruit het expertisecentrum bestaat, belichten veiligheidsvraagstukken elk vanuit hun eigen perspectief. Zij schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken en verbreden elkaar. Verbindende thema’s zijn ‘Werken aan weerbaarheid’ en ‘De professional centraal’. Het Expertisecentrum Veiligheid stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan de inhoudelijke kwaliteit van de opleidingen van Avans Hogeschool. Docenten vergroten hun deskundigheid en professionaliteit. Studenten en starters op de arbeidsmarkt verbreden hun competenties. De uitkomsten van de onderzoeken zijn direct toepasbaar binnen de opleidingen en het bedrijfsleven.