Ben Kokkeler Onderzoek Avans Hogeschool

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid. Hij is daarnaast directeur-bestuurder van het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn.

Loopbaan

Ben promoveerde aan de Universiteit Twente op innovatie in emergente organisaties, de sturende werking van gespreid leiderschap in netwerkorganisaties. Hij werkte gedurende ruim 35 jaren als onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein. De relatie tussen nieuwe technologie en samenleving vormde daarbij de rode draad. Na 10 jaar ontwikkelingssamenwerking vervulde hij gedurende 12 jaren diverse functies voor de Universiteit Twente, waaronder directeur van de internationale opleidingen. Vanuit adviesgroep BMC was hij gedurende 8 jaren boardroom consultant op het gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten, museumdirecties en ministeries, waaronder LNV, EZ en VWS. Voor Technopolis deed hij evaluaties op het gebied van technology assessment in de landbouwinnovatie, start-ups in de medische sector en datagestuurd werken in de zorg. Hij leidde ondermeer de kennislandschapsanalyse voor de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Veiligheid en de evaluatie van het Netherlands Space Office.

Expertise

Ben heeft op veel toepassingen van nieuwe technologie praktijkonderzoek georganiseerd. In het sociaal domein adviseerde hij gemeenten, sociale wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Hij is ontwikkelaar van living labs en open innovatie coalities. Voor ministeries en zelfstandige bestuursorganen was hij strategisch adviseur en programmamanager op het gebied van informatiebeleid voor opsporing en handhaving. Toepassing van open en big data zijn hier een onderdeel van. Een methodologische rode draad in zijn werk is de toepassing en ontwikkeling van constructive technology assessment, waarbij in samenspel met stakeholdergroepen in een vroeg stadium risico’s en kansen worden ingeschat met focus op ethische, juridische en sociale aspecten. 

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma Smart public safety is inmiddels volop in uitvoering. Ben realiseert projecten samen met zijn kenniskringleden. Dit zijn docent-onderzoekers en externe experts op terreinen als social work, privaat- en publiekrecht, bestuurskunde, veiligheidskunde, zorgorganisatie, informatiemanagement, netwerkorganisaties en cybersafety. Dit gebeurt in samenwerking met Brabantse gemeenten als Den Bosch, Breda, Helmond en Eindhoven, de Veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord en Brabant-Oost, het ministerie van Justitie en Veiligheid en BrabantAdvies, en een aantal bedrijven die digitale diensten voor het veiligheidsdomein ontwikkelen.

Publicaties

Ben Kokkeler presenteert en publiceert regelmatig, zie daarvoor ResearchGate en Academia.edu. De openbaar toegankelijke publicaties van zijn kenniskring staan in de HBO-Kennisbank

Lectorale rede

Op vrijdag 13 oktober 2017 hield Ben Kokkeler zijn lectorale rede 'Smart public safety'. Hiermee ging zijn onderzoeksprogramma officieel van start.

Het onderzoek onderscheidt 3 clusters van processen: smart organizations, smart local governance en smart citizens. Vanuit deze 3 clusters doet hij, samen met kenniskring en partners in het veiligheidsdomein, praktijkonderzoek om zo tot nieuwe aanpakken te komen. Doel is om een bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van professionals en hun organisaties. Daarnaast is het van belang dat er meer aandacht komt voor digitale competentieontwikkeling door verantwoord experimenteren met nieuwe technologie.

Lees meer in het digitale magazine.