Fred Bon

Fred Bon

Fred Bon is docent-onderzoeker bij het lectoraat Recht en Veiligheid en het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Binnen deze lectoraten werkt hij mee aan het onderzoek ‘Robin Hoods in het sociale domein'.

Loopbaan

Fred is opgeleid als individueel begeleider van mensen met een beperking. 
Na zijn rechtenstudie en master Zorgethiek en Beleid werkte hij als stafmedewerken en beleidsadviseur bij Humanitas DMH op de gebieden van informatisering, recht en ethiek. Sinds 2014 is hij docent  bij Avans Hogeschool in Breda.

Onderzoek

Fred doet onderzoek naar de verantwoordingskaders in het domein van zorg en welzijn en hoe deze uitwerken op het welbevinden van burgers. Hij richt zich op de vraag hoe professionals in het sociale domein handelen binnen en buiten hun discretionaire ruimte, wanneer die kaders botsen met het welzijnsbelang van de burgers. Hiertoe gaat hij op zoek naar deze zogenaamde ‘Robin Hoods’ in de samenleving.