Audrey Alards

Audrey Alards

Criminoloog Audrey Alards LLM is extern kenniskringlid bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken. Ze is verbonden aan het lectoraat als senior cirkelcoördinator en onderzoeker.

Loopbaan

Vanuit haar eigen onderneming A-Life support opereert Audrey als vrijgevestigd professional. Zij zet zich in om complexe doelgroepen een gelijkwaardige plek in de samenleving te bieden, omdat ze gelooft in herstelgericht werken. 

Naast haar bedrijf heeft Audrey brede ervaring binnen het reclasseringswerk. Zij is gespecialiseerd in het werken met zedendaders en herstelgericht werken, zoals de COSA-methodiek. De afkorting staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. De uitdaging bij het lectoraat is het implementeren van COSA buiten justitieel kader.

Expertise

Sinds 2009 is Audrey betrokken bij het COSA-project. Binnen het project was zij vanuit Reclassering Nederland verantwoordelijk voor de vrijwillige inzet van burgers, het coördineren van onderzoek en het opleiden van cirkelcoördinatoren. Audrey gaf training en consulten aan diverse collega’s in Europa om vervolgens de COSA-cirkels te implementeren. Nu is zij voor COSA buiten justitieel kader actief vanuit haar eigen bedrijf.

Ze is medeoprichter en bestuurslid bij CirclesEurope. Dit is een vereniging ter bevordering van COSA-projecten in Europa.