veiligheid veerkracht transmuraal herstelgericht werken KIND

Annemieke Wolthuis

Annemieke Wolthuis

Annemieke Wolthuis is jurist en consultant op het terrein van kinderrechten, mensenrechten en herstelrecht. Zij is voor 2 dagen per week verbonden aan het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht en bij het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken als senior onderzoeker.

Loopbaan

Annemieke is als onderzoeker en trainer verbonden aan Restorative Justice Nederland en de Restorative Justice Academy in Amsterdam. Annemieke promoveerde in 2012 aan de Open Universiteit op herstelrecht en kinderrechten terwijl ze ook werkte bij het Verwey-Jonker Instituut. Daarvoor heeft ze 10 jaar bij Defence for Children gewerkt. Annemieke is gastdocent bij diverse hogescholen en universiteiten. Daarnaast is zij (jeugdrecht)mediator en buurtbemiddelaar en kinderrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Naast haar redactiewerk voor het Tijdschrift voor Herstelrecht was Annemieke tot juni 2022 vice-voorzitter van het European Forum for Restorative Justice.

Expertise

Annemieke heeft expertise als onderzoeker, docent, trainer, mediator en kinderrechter-plaatsvervanger. Zij heeft een brede, interdiciplinaire interesse, is een team player, kan goed schrijven, werkt graag aan maatschappelijk relevant onderzoek en vindt het werken met studenten leuk om te doen. 

Onderzoek

Annemieke heeft veel onderzoeken geleid en gedaan over restorative justice en over kinderrechten. Momenteel leidt ze als Nederlandse partner een tweejarig Europees onderzoek getiteld i-RESTORE.2.0 over de positie van jeugdige slachtoffers en verdachten in relatie tot herstel.  

Promotie onderzoek: Herstelrecht, een kinderrecht (2012)
Boek: Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective, edited with Tim Chapman, Eleven publishers (2022)