Marcel Baijens

Marcel Baijens

Marcel Baijens is kenniskringlid van het lectoraat Recht & Veiligheid. Hij is docent aan de opleidingen Bestuurskunde en Integrale Veiligheidskunde bij de Academie voor Deeltijd en is lid van de examencommissie van de academie.

Loopbaan 

Marcel is bestuurskundige en is in uiteenlopende functies werkzaam geweest bij 7 gemeenten en een onderwijsbureau. Sinds 1 januari 2022 werkt Marcel fulltime bij Avans Hogeschool. Daarnaast is hij als freelance docent actief voor Bestuursacademie Nederland en gecommitteerde voor de Juridische Hogeschool Fontys & Avans.

Hij kijkt graag over grenzen heen en wil niet in hokjes denken. Dat komt mede tot uiting in zijn brede inzetbaarheid als docent en zijn brede werkervaring. Zo is hij in het verleden werkzaam geweest als afdelingshoofd, secretaris rekenkamercommissie, beleidsmedewerker, seniorjurist, trouwambtenaar en raadsgriffier.

Expertise 

De expertise van Marcel ligt met name op het gebied van bestuurskunde, algemeen bestuursrecht, lokaal bestuur en lokale democratie en politiek.