Thom Snaphaan

Thom Snaphaan

Thom Snaphaan is senior onderzoeker bij het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht. Hij is actief voor de lectoraten Ondermijning, Recht & Veiligheid en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

Bij de lectoraten doet Thom onder andere onderzoek naar de financiële aspecten van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende effecten, loyale tegenspraak, en online en offline aspecten van eergerelateerd geweld.

Loopbaan

Thom studeerde Integrale Veiligheidskunde aan Avans in Den Bosch. Hierna volgde hij de master Veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na afronding van deze studie werkte hij enkele jaren als preventieadviseur en teamleider in de Antwerpse haven. Daarna startte hij bij de Universiteit Gent, waar hij onderwijs en (promotie)onderzoek combineerde. Hij was voornamelijk betrokken bij het methodologisch onderwijs binnen de opleidingen Criminologie en Rechten. Vervolgens werkte Thom als criminoloog voor een innovatieteam van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie en de FIOD, dat zich richt op een datagedreven aanpak van criminele geldstromen.

Onderzoek

In het verleden werkte Thom mee aan verschillende (praktijkgerichte) onderzoeken in België. Zo voerde hij onderzoek uit naar buurtinformatienetwerken, waar hij ook een webinar over gaf en een boek over schreef. Hij promoveerde in november 2023 op zijn proefschrift ‘Enviromental criminology in the big data era: Exploring the empirical opportunities and prospects’.

Tijdens zijn werk als criminoloog bij het Openbaar Ministerie ontwikkelde hij samen met collega’s een analytische methode om kennis over de financiële aspecten van (winstgedreven) criminaliteit systematisch in kaart te brengen en te borgen: financial crime scripting (waarover in 2023 een boek verscheen).

Binnen het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht werkt(e) Thom mee aan diverse (keuze)modules voor verschillende opleidingen binnen Avans Hogeschool, de opbouw van de financiële onderzoekslijn binnen het lectoraat Ondermijning, het onderzoek om ruimte voor tegenspraak te vergroten binnen de rijksoverheid voor het lectoraat Recht & Veiligheid en een boekproject rond online en offline aspecten van eergerelateerd geweld voor het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.