Kim Geurtjens Veiligheid en Veerkracht Avans

Kim Geurtjens

Kim Geurtjens

Kim Geurtjens is als senior onderzoeker betrokken bij de lectoraten Ondermijning en Recht & Veiligheid van het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht. Binnen het lectoraat Recht & Veiligheid doet zij onderzoek naar de lokale veiligheid en het bestuurlijk vakmanschap in situaties van maatschappelijke onrust.

Loopbaan

Na de bacheloropleiding Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam volgde Kim de masteropleidingen Forensica, Criminologie & Rechtspleging en Strafrecht aan de Universiteit Maastricht. Hier werkte zij tijdens en na haar studie aan diverse onderzoeken en rondde zij een promotieonderzoek af. Vervolgens hield zij zich bij het team Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Sittard-Geleen bezig met analyses op het gebied van ondermijning, veilige en leefbare buurten en de ontwikkeling van de informatiepositie.

Expertise  

Kim heeft ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Aan de universiteit Maastricht werkte Kim mee aan een onderzoek naar de aanpak van drugsproblematiek in Maastricht en de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In 2022 promoveerde zij op het thema (grensoverschrijdende) Outlaw Motorcycle Gang-problematiek en de aanpak daarvan in de Euregio Maas-Rijn.