Désiré Palmen, Expertisecentrum Veiligheid, Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht

Désiré Palmen

Désiré Palmen

Désiré Palmen doet promotieonderzoek naar persoonlijkheidskenmerken van succesvolle en niet-succesvolle leiders.

Zij kijkt daarbij naar de relevantie en toetsbaarheid van deze kenmerken. In haar onderzoek ontwikkelt Désiré een model. Daarmee brengt ze persoonlijkheidskenmerken in kaart die bevorderlijk zijn voor succesvol leiderschap en eigenschappen die bij het uitoefenen van leiderschapsfuncties mogelijk een risico vormen.

Loopbaan

Désiré studeerde Klinische Psychologie en Onderwijs-/leerpsychologie. Met een beurs van de Radboudstichting studeerde ze ook Filosofie. Daarnaast beschikt ze over een eerstegraads lesbevoegdheid.

Désiré begon haar loopbaan in het bedrijfsleven bij een consultancybureau en in het onderwijs als coach bij de Universitaire Lerarenopleiding in Nijmegen. Als consultant zette zij een assessmentcentrum op en voerde ze psychologische assessments uit bij leidinggevenden. Ze werkte daarna als docent binnen het middelbaar onderwijs.

Bij Avans Hogeschool coachte Désiré medewerkers vanuit het Loopbaanadviescentrum en was zij als beleidsadviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum betrokken bij de kenniskring Brein en Leren. Ook was zij projectleider van het Academienetwerk Onderzoeksbeleid en opleider bij Avans Docentcoaching.

Naast haar promotieonderzoek werkt Désiré als docent bij de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch.

Onderzoek

Door haar promotieonderzoek is Désiré verbonden aan het lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht. Désiré was eerder betrokken bij:

  • assessmentonderzoek bij leidinggevenden in het (inter)nationale bedrijfsleven
  • onderzoek naar de effectiviteit van docentcoaching binnen het middelbaar onderwijs
  • onderzoek naar pedofilie
  • de kenniskring Brein en Leren