Lucas van den Akker

Lucas van den Akker

Lucas van den Akker is onderzoeker bij het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) van Avans Hogeschool.

Loopbaan

Lucas volgde de studie Aerospace Engineering aan de TU Delft, waarna hij een eigen bedrijf oprichtte. Als technisch directeur was Lucas verantwoordelijk voor de automatisering van productieprocessen voor de vervaardiging van producten uit composiet materiaal.

In augustus 2017 werd hij Senior process engineer bij Airborne Composites Automation B.V.. Daar was Lucas betrokken bij diverse projecten, waaronder het optimaliseren van de performance van een geautomatiseerd sorteersysteem voor vliegtuigonderdelen. Ook droeg hij bij aan de ontwikkeling van een geautomatiseerd productieproces voor een composiet radiotelescoop.

Expertise

Dankzij zijn ruime werkervaring heeft Lucas veel kennis over composiet materialen en productiemethoden. Verder vallen productieautomatisering van composieten en intellectueel eigendom onder zijn expertise. 

Projecten

Lucas is betrokken bij de projecten Solar@Sea II, een project met als doel om flexibele zonnecellen toe te passen op zee. Verder werkt hij mee aan ClickNL.

Ambitie

Het klimaatakkoord stelt dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% moet zijn terguggedrongen ten opzichte van het niveau van 1990. Gelukkig raken steeds meer bedrijven overtuigd van de noodzaak om te verduurzamen. Toch verloopt het proces naar verduurzaming vaak langzaam. De risico’s die gepaard gaan met innovatieve en duurzame technologieën zorgen ervoor dat bedrijven nog vaak kiezen voor de bekende weg. Door het vergaren van kennis binnen het lectoraat kunnen we een bijdrage leveren om deze risico’s te verlagen of zelfs weg te nemen. Het is de ambitie van Lucas om – samen met studenten en bedrijven - de kennis binnen het lectoraat verder uit te breiden om zodoende een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Publicaties

Lucas heeft als uitvinder meegewerkt op diverse patenten:
 

  • Device and method for producing a fiber composite product, NL2004191
  • Method for manufacturing a curved article, comprising elongated reinforcing elements, NL2014676
  • Method of producing a filament wound curved product and product obtained thereby, EP08006711
  • Semi-finished product and method for obtaining it, EP08161991