Steven van den Oord

Steven van den Oord

Steven van den Oord is kenniskringlid van het lectoraat Digitalisering & Veiligheid. Hij is als docent en onderzoeker verbonden aan Antwerp Management School en doceert in de opleidingen Executive Master in Publiek Management en Postgraduaat Publiek & Sociaal, Zorg en Cultuur.

LOOPBAAN

Steven is alumnus van Tilburg University waar hij de bacheloropleiding Organization Studies en Extended Master Organization Studies heeft gevolgd. Tijdens zijn masteropleiding volgde hij een traineeship bij BMC groep. Na zijn master promoveerde Steven aan  de Universiteit van Antwerpen/Antwerp Management School op het ontwerp en bestuur van organisatienetwerken.

ONDERZOEK

Naast het begeleiden en coachen van executives in hun onderzoek is Steven zelf als onderzoeker actief op het gezamenlijke onderzoeksproject van Brandweer Zone Antwerpen en Antwerp Management School naar ‘de brandweer van de toekomst’. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten naar het ontwerp en bestuur van organisatienetwerken in het publieke domein. Hij werkt daarnaast samen met prof. Sascha Albers (UAntwerpen) op het Europees E3 Cases project, dat gaat over de duurzame ontwikkeling van managementonderwijs op hoger en executive niveau.

Steven participeert als senior onderzoeker en extern kenniskringlid van het lectoraat Digitalisering & Veiligheid in verschillende onderzoeken van Avans Hogeschool, Nederland. Hij is ook werkzaam voor het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht en het lectoraat Recht & Veiligheid.

Samen met lector Ben Kokkeler trekt hij het thematisch lerend netwerk Data Commons vanuit Werkplaats Sociaal Domein Ook werkt hij samen met Jurriaan Mens en Jasper van der Horst op een onderzoeksproject van Midden Brabant Glas omtrent veilig en leefbaar buitengebied door data en digitale middelen. Tot slot doet hij met Merel Weitering en Riky de Veth onderzoek naar veilig ontwerp en bestuur van organisatienetwerken in zorg en welzijn.

Recent rondde Steven een onderzoek af naar digitale coproductie van preventie en opsporing met burgers. Hij publiceert in nationale en internationale tijdschriften in publieke administratie, zorg en veiligheid.