Jasper van der Horst

Jasper van der Horst

Jasper van der Horst

Jasper van der Horst is kenniskringlid van het lectoraat Digitalisering & Veiligheid. Daarnaast werkt hij als docent bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde in Breda.

Hij verzorgt onder andere de vakken bestuurskunde, beleid, organisatiekunde, onderzoeksvaardigheden en crisismanagement. Verder geeft hij les over de EU binnen de minor International Conflicts and Security.

Loopbaan

Jasper studeerde Personeel en Arbeid aan het hbo, waarbij hij afstudeerde als lid van de kenniskring HRM – Hart voor het MKB. Hierna behaalde hij zijn Master European Studies aan de Universiteit Twente. Naast zijn studie was hij als assistent-projectleider werkzaam om de minors klaar te stomen voor het Twents Onderwijs Model. 

Na zijn studie ging hij aan de slag als docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden op de campus Den Haag. Daar werkte hij naast zijn docentschap aan onderzoeksprojecten met betrekking tot de gevolgen van decentralisatie van het sociale domein en het in kaart brengen van staatscommissies. Ook heeft hij in Den Haag zijn Basiskwalificatie Onderwijs behaald. Sinds het schooljaar 2018-2019 is hij werkzaam bij Avans in Breda.

Onderzoek

Binnen het lectoraat Digitalisering & Veiligheid doet Jasper voornamelijk onderzoek naar een veilig en leefbaar buitengebied door data en digitale middelen in samenwerking met de burgercoöperatie Midden-Brabant Glas, en challenge-based learning op het gebied van cybersecurity in Brabant. Ook maakt hij deel uit van het thematisch lerend netwerk data commons van de Werkplaats Sociaal Domein.

Jasper heeft bijzondere interesse in Data Governance, Cybersecurity en AI.