Henk Janssen

Henk Janssen

Mr. H.H.A.M. (Henk) Janssen MCDm is kenniskringlid bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid.

Henk is 60 jaar en wonende te Waalre. Hij studeerde na de Bestuursacademie Tilburg, Nederlands Recht en Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Personeel en Organisatie Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide hij een masteropleiding Crisis en Disaster Management. Daarnaast is hij opgeleid  tot coach en mediator.

Henk heeft in zijn ambtelijke loopbaan gewerkt bij de politie, de gemeente en de publieke gezondheidszorg. In het kader van zijn masteropleiding heeft hij ook operationele ervaring opgedaan  binnen de brandweerorganisatie. Hij was o.a. wachtmeester bij het Korps Rijkspolitie, hoofd organisatie, projectleider gemeentelijke herindeling en plv. Gemeentesecretaris binnen de gemeentelijke organisatie en directielid GGD, directielid RAV , RGF en directeur CPA.

Vanaf 2002 heeft Henk als zelfstandige in veel veiligheidsregio’s gewerkt in diverse rollen en functies. Zo was hij o.a. VNG ambassadeur Slagen Voor Veiligheid, adviseur van het ministerie van VWS inzake de nieuwe Wet Ambulancezorg en MKA, projectleider versterking meldkamers bij ministerie van BZK, Regionaal Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie, coördinator onderzoeken Turkish Airlines Crash, procesbegeleider vorming RAV-en, secretaris Veiligheidsbestuur en Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

In zijn laatste functie was hij directeur Publieke Gezondheid. Binnen het lectoraat heeft hij de ambitie om de opgedane ervaringen en kennis over te kunnen dragen op de volgende