DE WINST VAN DUURZAAM


ONDERNEMEN.


Groeien begint met kennis

Het lectoraat doet onderzoek naar het verbeteren van de samenwerking en interactie binnen 3.0 netwerkorganisaties. In het bijzonder kijken we daarbij naar de functie van digitale (social) media.

Duurzame ontwikkeling is een autonoom proces in onze maatschappij. Bedrijven en instellingen moeten hun werkwijze, grondstoffen, productieprocessen, businessmodellen en marketing daarop aanpassen. Sterker nog, als ze dat niet doen zal de winstgevendheid uiteindelijk zodanig afnemen, dat ze niet zullen overleven. Dat is de verwachting van de onderzoekers van ons lectoraat. Het is dus bittere noodzaak om duurzaamheid vanuit een strategisch perspectief te benaderen en door te vertalen naar winstgevende businessmodellen.

Creativiteit

De basis van deze modellen is een combinatie van en interactie tussen duurzaamheid en creativiteit. Dat resulteert in innovatieve duurzame businessprocessen en -producten, die inspelen op (latente) consumentenbehoeften. Onderzoek richt zich dan op onderwerpen als keten- of netwerkinnovatie, innovatiemanagement, business creation, co-creatie en de rol van interactieve (social) media.

Strategische analyse

In de toekomst waardeert de maatschappij bedrijven en instellingen op duurzaamheid. In termen van people, planet en profit. Om dit proces beter in kaart te brengen is een grondige strategische analyse nodig. Ook de inrichting van bedrijven en instellingen zal niet meer op de traditionele wijze gebeuren.
Op het gebied van sustainability strategy speelt ethiek een grote rol. Deze strategie wordt gerealiseerd via innovatie door:
  • De  netwerkorganisatie of de 3.0-organisatie
    Interactie en samenwerking zijn belangrijk. Zowel binnen als tussen organisaties en op het internationale vlak. Binnen dit kennisgebied kijken we naar de vormgeving van de 3.0- of netwerkorganisatie. Naar de structurering van een socialmedia-organisatie. En naar samenwerkingsvormen. 
  • Concept- en diensteninnovatie
    Ondernemerschap speelt een belangrijke rol in dit kennisgebied. De innovatie kan plaatsvinden binnen de keten. Een voorbeeld hiervan is de circulaire economie. Bij netwerkinnovatie gelden concepten als uitgangspunt en is technische innovatie volgend. Er is dus een relatie tussen diensten- en technische innovatie. Dat noemen we hybride innovatie.

We zoeken in onze onderzoeken andere lectoraten op. Op de volgende onderwerpen gaan we samen met een ander lectoraat onderzoek doen:

•    teams en leiderschap
•    samenwerkingscompetenties
•    verdienmodellen
•    financieringsmodellen
•    van geld naar waarde
•    contractering van de samenwerking

Strategisch denken, duurzaam ontwikkelen en innoveren is relevant voor alle opleidingen, zowel binnen het economische als het technisch bedrijfskundige en technische domein. We dragen met dit lectoraat bij aan de ontwikkeling van studenten.