NAAR DE ECONOMIE


VAN MORGEN.


Hoe we het wél doen

Het lectoraat doet onderzoek naar een nieuwe economie. Een economie die bijdraagt aan het welzijn van iedereen. Een economie waarin mensen in harmonie met elkaar en met de aarde leven.

Expertisecentrum Sustainable Business, Lectoraat Sustainable Strategy and Innovation

We leven in een tijd waarin alles mogelijk lijkt, waarin elke droom waar kan worden. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen aan van wat de aarde kan dragen. En we zijn er nog steeds niet in geslaagd om armoede, ongelijkheid en uitsluiting van velen op te lossen.

Welke vormen van economie, ondernemen en organiseren dragen bij aan het realiseren van welzijn voor iedereen in harmonie met elkaar en de aarde?

Werkwijze

Wij werken aan die nieuwe economieën door:

 • te beginnen, te doen en uit te proberen
 • te leren van diegenen die het anders doen
 • samen oude en nieuwe wijsheid en baanbrekende technologie te verbinden
 • denken, doen en verbeeldingskracht te combineren
 • creativiteit en voortschrijdend inzicht te koesteren
 • iedereen mee te laten doen
 • radicale veranderingen een kans te geven

Zo kunnen we nieuwe spelers, speelvelden en spelregels laten ontstaan. En we kunnen ze zelf maken. Een economie die door ons bedacht is, kunnen we ook opnieuw ontwerpen.

Wat gaan we doen?

We bedenken en werken aan manieren van ondernemen die bijdragen aan ecologische, culturele en economische diversiteit. Dat doen we in 4 onderzoekslijnen:

 1. Circulaire economie
  We richten ons op de vraag hoe we organisaties kunnen helpen meervoudige waarde te creëren en hoe ze kunnen participeren in innovatienetwerken.
 2. Spelmakers voor een nieuwe economie
  We gaan op zoek naar nieuwe spelers, speelvelden en spelregels voor een economie van de toekomst.
 1. Verhalen voor de economie van morgen
  Samen met overheid, culturele instellingen, ondernemers, onderwijs en onderzoek maken we een platform voor verhalen over en transitiepaden naar andere economieën.
 2. Klein onderzoek voor grote vragen
  Steeds vaker staan we voor vraagstukken waar we eigenlijk niet meteen een antwoord op hebben. Bestaande kennis schiet tekort er zijn verschillende mensen en organisaties nodig om het op te lossen. Daarom zetten we een platform op waar studenten uit alle leerjaren kleine, praktische en actiegerichte onderzoeken kunnen doen. Het lectoraat maakt van al die fragmenten mozaïeken voor een economie van de toekomst.
 3. Drijfveren voor duurzaam ondernemen
  Het associate lectoraat Drijfveren voor duurzaam ondernemen betrekt de mkb-ondernemer en diens overtuigingen en waarden in onderzoek en onderwijs. Daarmee krijgt het lectoraat meer inzicht in de ontwikkeling van duurzame en circulaire businessmodellen. Centraal hierbij staat de vraag wat de rol van de ‘mindset’ van de ondernemer is bij het verandertraject richting circulaire businessmodellen.

Uitgangspunten

 • We beginnen aan de andere kant.
  We beginnen dus niet alleen bij de problemen, we gaan juist kijken naar de utopie. Wat zou kunnen?
 • We werken vanuit engagement.
  We voelen ons geroepen door SDG’s en The Earth Charter.
 • We zoeken naar veel verschillende oplossingen.
  We zoeken niet één juiste oplossing, we zoeken oplossingen waarmee iedereen in harmonie is met de aarde.
 • We doen het samen.
  We co-creëren met ondernemers, kunstenaars, communities en vrije denkers, doeners en makers.
 • Alles wat we doen is open source.
  De uitkomsten zijn voor iedereen en bij voorkeur maken we ook het onderzoeksproces publiek.
 • Alle kennis telt.
  Ervaring, wetenschap, experimenten, fantasie, verhalen, kunst, tradities en oude wijsheid.

Meedoen?

Co-creëren is ons uitgangspunt. De economie is van ons allemaal, dus een nieuwe economie onderzoeken, maken en verbeelden kan alleen in co-creatie. Heeft u een vraagstuk, groot of klein? Of wilt u deelnemen aan onderzoek of aan een van onze projecten? Neem dan contact met ons op.  

Podcast

Beluister nu de podcastserie van lector Godelieve Spaas

Naar de podcast