projecten

Competenties van opleiders bij het leren vanuit 2 contexten

Welke competenties hebben opleiders uit de opleiding en uit het werkveld nodig om onze deeltijdstudenten te begeleiden? Die vraag staat centraal in dit onderzoek.

Bekijk project

Leervraag formuleren bij Collaborative Mentoring Approach

Onderzoek naar de vraag: wat helpt studenten bij het opstellen van de leervraag als ze werken met de opleidingssystematiek CMA.

Bekijk project

Professionaliseren van lerarenopleiders via verhalen

Internationaal onderzoek naar professionalisering van lerarenopleiders, in samenwerking met Dr. Liz White, University of Hertfordshire.

Bekijk project

Gebruik van prentenboeken bij interculturele burgerschapseducatie

Focus in dit onderzoek, dat deel uitmaakt van het Erasmus+-project ICEPELL, ligt op het gebruik van Engelstalige prentenboeken in het kader van interculturele burgerschapseducatie.

Bekijk project

Verbetering van feedback op conceptteksten van hbo-studenten

Onderzoek naar hoe docent-feedback kan worden vormgegeven zodat het voor studenten een maximaal leerresultaat oplevert.

Bekijk project