Lectorale rede

In zijn lectorale rede bespreekt Michael Echteld zijn visie op goede levenseindezorg.

De levenseindezorg is in Nederland goed geregeld. Maar er zijn kwetsbare groepen die moeilijker of helemaal geen aanspraak kunnen maken op deze zorg. Bijvoorbeeld mensen met psychiatrische problemen, een verstandelijke beperking of dementie. Het lectoraat Zorg rond het levenseinde wil dat ook deze groep aanspraak kan maken op de best mogelijke zorg in de laatste fase van hun leven.

Michael Echteld gaat in zijn lectorale rede in op de vraag wat kwaliteit van leven nu precies is. Wat je mag verstaan onder een verkorte levensverwachting. En hoe je de zorg voor deze mensen het beste inricht. Verder deelt hij zijn visie over wat mensen met een verkorte levensverwachting kunnen bijdragen aan de maatschappij.