Levenseindezorg moet gericht zijn op kwaliteit van leven tot aan de dood. Het lectoraat voert projecten uit rond zorgbehoeften aan het levenseinde en de ethische en morele dilemma’s voor de betrokken zorgverleners.

Bij ieder onderzoeksproject stelt het lectoraat zich de vraag in hoeverre het onderwijs van Avans - bijvoorbeeld de minor Palliatieve Zorg - kan profiteren van zijn kenniscreatie en kennisproducten.

Zorgbehoeften

Binnen het aandachtsgebied zorgbehoeften richten we ons op het markeren van levenseindezorg. We onderzoeken in hoeverre de markering bij kwetsbare groepen verbeterd kan worden. Met kwetsbare groepen bedoelen we mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek en dementie. Aan bod komen vragen over het moment waarop levenseindezorg gestart moet worden. Welke scholing zorgprofessionals moeten krijgen. En hoe het begrip kwetsbaarheid bij vroegtijdige markering kan helpen.

Voor het geven van goede zorg aan het levenseinde zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Deze worden niet altijd gebruikt. Het lectoraat onderzoekt hoe dit komt. Instrumenten voor symptoomregistratie worden vaak niet of niet effectief ingezet. Zorg rond het Levenseinde wil bijdragen aan richtlijn- en instrumentontwikkeling.

Ethische en morele dilemma’s

Het lectoraat besteedt veel aandacht aan ethische en morele dilemma’s in de levenseindezorg. De centrale vraag is hoe professionals het beste kunnen worden voorbereid op deze dilemma’s. Onderzoek richt zich onder andere op mensen met een levenseindewens. Ook wilsbekwaamheid bij keuzes in de zorg en medische beslissingen rond het levenseinde krijgen aandacht.

Samenwerking

Zorg rond het Levenseinde werkt samen met verschillende netwerken palliatieve zorg in de regio. Prisma, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, is partner in de onderzoeken binnen het aandachtsgebied zorgbehoeften. Verder is er een samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC en het Alzheimer Centrum van het Radboudumc.

Onderzoeksvragen

Het lectoraat wil graag weten welke onderzoeksvragen er leven op gebied van zorg rond het levenseinde. Bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • zingevingsaspecten bij ouderen die vinden dat zij een voltooid leven hebben
  • effectief inzetten van instrumenten en richtlijnen voor de levenseindezorg
  • palliatieve zorg bij kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, dementie of psychiatrische problematiek
  • ethische en morele vraagstukken rond het levenseinde.

Wanneer u uw onderzoeksvraag bij ons meldt, gaan we erover in gesprek.

Lees meer over dit Centre of Expertise en haar projecten op Perspectief in Gezondheid.

In deze video vertellen een docent en een student Verpleegkunde en lector Michael Echteld over onderzoek binnen het lectoraat.