Het lectoraat Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap draagt bij aan het doel meer jeugdigen gezond en in welbevinden te laten opgroeien. Het lectoraat richt zich daarbij op het versterken van preventie, steun of hulp in het brede jeugdlandschap: van universele preventie tot specialistische jeugdhulp.

Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap

Het lectoraat geeft vorm aan een nieuw lectoraatsprogramma, waarbij het rekening houdt met het fundament van het vorige lectoraat: Jeugd, Gezin & Samenleving. Dit lectoraat was gericht op alliantie, culturele diversiteit en technologische innovatie.

Aanleiding en bouwstenen van het lectoraat

In het jeugdlandschap spelen een aantal urgente vraagstukken. De vraag om jeugdhulp neemt toe, de kwaliteit van hulp staat onder druk en er bestaat een arbeidsmarktprobleem in de sector. Kinderen, jongeren, hun opvoeders en professionals geven een signaal af dat ze niet gedijen. Daarom voerde Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool een contextanalyse en verkenning in het werkveld uit.

Het lectoraat heeft 3 bouwstenen:

  1. Participatieve methodieken;
  2. Diverse gezinnen;
  3. Technologie en innovatie in het jeugdlandschap.

Over het lectoraat

Het lectoraat wil bijdragen aan kennisontwikkeling en verspreiding zodat kinderen, jongeren en ouders preventie, steun of hulp ontvangen die werkt. Er is al veel kennis beschikbaar, maar in de praktijk wordt deze nog beperkt toegepast. De bouwstenen van het lectoraat zijn sleutels naar het ontsluiten van deze kennis.

Samen met professionals, kinderen, jongeren en ouders wil het lectoraat werken aan het versterken van preventie, steun en hulp. Het lectoraat focust daarbij op diversiteit en technologie. Wat het lectoraat gaat ontwikkelen en onderzoeken moet bruikbaar zijn voor veldpartijen in het jeugdlandschap en het onderwijs van Avans. Daarmee sluiten we aan bij de complexiteit, realiteit en diversiteit van de praktijk van het jeugdlandschap.

Lees meer over dit Centre of Expertise en haar projecten op Perspectief in Gezondheid.