Lector Inge Bastiaanssen

Inge Bastiaanssen

Inge Bastiaanssen

Inge Bastiaanssen is lector Participatieve Innovatie in het Jeugdlandschap bij Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid.

Na een studie maatschappelijk werk (HAN) en gezinspedagogiek (Radboud Universiteit Nijmegen) startte Inge haar loopbaan in de praktijk van het maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Na 8 jaar als praktijkprofessional ging ze onderzoek doen naar de effectiviteit van de jeugdzorg, bijvoorbeeld via haar promotieonderzoek naar de kwaliteit van jeugdhulp in residentiële instellingen. In 2016 begon ze bij het Nederlands Jeugdinstituut. Daar heeft zij zich 7 jaar ingezet op kennisverspreiding, onder meer als programmaleider van de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Samenwerkingsverbanden

Inge voerde haar onderzoek altijd in de praktijk uit, het liefst samen met kinderen, jongeren, ouders en professionals. Zij diende diverse onderzoeks- en subsidieaanvragen in en kreeg ze gehonoreerd. Ze deed ervaring op met het leiden van meerjarige onderzoeksprojecten, zoals de Lerende Databank Jeugd van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN). Inge heeft samenwerkingsverbanden geleid waaronder de Academische Werkplaats Jeugd in Nijmegen. Door haar samenwerking met onderzoeksconsortia, jeugdhulporganisaties, werkplaatsen, kennisinstituten, gemeenten en ministeries beschikt zij over een groot netwerk in wetenschap, praktijk en beleid in het jeugdlandschap.

Bruggenbouwer

Inge vindt het mooi werk om een bruggenbouwer te zijn tussen praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid. Daar zet zij zich graag voor in. Haar huidige werk als lector Participatieve Innovaties in het Jeugdlandschap bij Avans geeft haar de mogelijkheid om samen met professionals, kinderen, jongeren en ouders te werken aan het verder versterken van preventie, steun en hulp.