portretfoto van Christa Nieuwboer - lector Jeugd Gezin en Samenleving Avans Hogeschool

Christa Nieuwboer

Christa Nieuwboer

Christa Nieuwboer is lector Jeugd, Gezin & Samenleving bij Avans Hogeschool.

Binnen de jeugd- en opvoedingsondersteuning is Christa vooral gespitst op het systematisch verbeteren van beroepsmatig handelen. Daarvoor werkt ze nauw samen met de praktijk. Aansluitend op de leefwereld van jeugd en (jonge) ouders onderzoekt zij vooral hoe gezond opgroeien en opvoeden het beste ondersteund kunnen worden met behulp van sociale- en zorgtechnologie.

Naast lector is Christa zelfstandig onderzoeker in het sociaal domein bij Apparent R&D.

LOOPBAAN

Christa promoveerde in 2014 als pedagoog op het gebied van online opvoedingsondersteuning aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte als jeugdwerkadviseur, pedagogisch adviseur, methodiekontwikkelaar en daarna als docent, onderzoeker en lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Als onderzoeker richt zij zich op de manier waarop professionals het gezond opgroeien en opvoeden in Nederland ondersteunen, onder andere door de vakkundige inzet van sociale- en zorgtechnologie.

EXPERTISE

Met veel ervaring in het hbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek heeft Christa een brede expertise op het gebied van pedagogiek en opvoedingsondersteuning.
Uitgangspunten bij haar onderzoeken zijn:

  • Hoe kunnen professionals aansluiten op de leef- en belevingswereld van kinderen, jongeren en ouders?
  • Hoe kunnen professionals groepen faciliteren om gewenste veranderingen te bereiken?
  • Hoe kan sociale- en zorgtechnologie de hulp aan jeugd en ouders versterken?

Lectorale rede

Het programma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving is op 15 februari 2019 bekendgemaakt door het presenteren van de lectorale rede.