Lectorale rede

Lector Christa Nieuwboer ging in haar lectorale rede Groeispurt: jeugd, alliantie en sociale technologie, in op gezond opgroeien en opvoeden en de ondersteunende rol die professionals daarbij spelen.

portretfoto van Christa Nieuwboer - lector Jeugd Gezin en Samenleving Avans Hogeschool

In haar lectorale rede introduceert Christa het onderzoeksprogramma van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving voor de komende 5 jaar. Het bestaat uit 3 hoofdlijnen: Vroeg aansluiten, Samen ontdekken en Passende tools inzetten.

Alliantie

Christa: "De naam Caring Society, die ons Expertisecentrum draagt, houdt een opdracht in, namelijk om de studenten te helpen vormen tot zorgzame professionals in een zorgzame samenleving." 

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving gaat de komende 5 jaar werken aan projecten die kennis opleveren over persoonlijke alliantie, collectieve alliantie en taakalliantie. Professionals sluiten vroeg aan bij jeugd en ouders en hun alledaagse verhalen over opgroeien en opvoeden. Professionals maken deel uit van lerende netwerken, waarin hun rol en taak dienstbaar is aan wat jeugd en ouders echt nodig hebben. Professionals zijn vindingrijk en nieuwsgierig naar wat misschien wel heel anders kan dan voorheen, door de inzet van passende tools.

Transformatie

Met deze rede laat Christa zien dat we ons nog midden in de transformatie van de jeugdhulp bevinden. Meer kennis en ervaring over alliantie zal leiden tot een betere inzet van professionals en tools. Deze hulpbronnen zijn voor jeugd en ouders van onschatbare waarde bij gezond opgroeien en opvoeden.

Presentatie en publicatie

Heb je de lectorale gemist? Bekijk dan haar presentatie of lees meer in de publicatie