, door 

Eenjarige KIEM-subsidie voor Project Music Moves

Het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid van Avans Hogeschool onderzoekt met het project Music Moves de mogelijkheden en bruikbaarheid van muziek in de fysiotherapie voor CVA-patiënten. Dat zijn veelal neurologische patiënten die een beroerte hebben gehad. Deze patiënten hebben veel baat bij fysiotherapie. Voor het project is een eenjarige KIEM-subsidie toegekend door Nationaal Regieorgaan SiA.

De fysiotherapie is continue in beweging en aan het innoveren voor verschillende patiëntpopulaties. Over de positieve effecten van muziek op het brein en dat muziekbeleving kan leiden tot beter bewegen zijn meerdere veelbelovende wetenschappelijke studies verschenen. Er is echter nog te weinig bekend over de toepassing van muziek binnen de fysiotherapie. En dat terwijl fysiotherapeuten een duidelijke wens hebben om meer muziek toe te gaan passen in de praktijk.

Uniek samenwerkingsverband

Voor dit praktijkgerichte onderzoek gaat het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes een uniek samenwerkingsverband met ArtEZ Conservatorium Enschede, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), fysiotherapiepraktijken Geriafit, Monné Zorg en Beweging, Topfysiotherapie Bavel, Pluk! Fysiotherapie en PMC Heusdenhout. Daarnaast werken er verschillende bachelor fysiotherapiestudenten van Avans Hogeschool mee aan dit onderzoek. Hierdoor zijn in deze samenwerking zowel onderwijs, de beroepsvereniging als het werkveld betrokken.

Een landelijk uitgedragen behandeladvies

Het doel van het project is om in september 2024 een behandeladvies te ontwikkelen voor het gebruik van muziek in het verbeteren van de loopkwaliteit bij CVA-patiënten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk, wat uiteindelijk landelijk uitgedragen wordt. Wij zijn trots dat wij daar als Centre of Expertise een belangrijke bijdrage in leveren! 

Meer weten over het project? Bekijk de projectpagina Music Moves.