De ontwikkeling van een behandeladvies voor het gebruik van muziek in het verbeteren van de loopkwaliteit bij chronische CVA-patiënten in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

De fysiotherapie is continu in beweging en aan het innoveren voor verschillende patiëntpopulaties. Eén van deze populaties zijn cerebrovasculair accident (CVA)-patiënten, oftewel mensen die een beroerte hebben gehad. De gevolgen van een CVA kunnen ingrijpend zijn en deze populatie heeft baat bij fysiotherapie.

Fysiotherapeutische oefentherapie met behulp van muziek lijkt een goede manier om CVA-patiënten te behandelen. Muziek heeft positieve effecten op het brein en muziekbeleving kan leiden tot beter bewegen. Ondanks wetenschappelijke overeenstemming hierover en ondanks bestaande muziektoepassingen binnen de gezondheidszorg, is er nog weinig bekend over toepassingen binnen de fysiotherapie. En dat terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat er een wens is onder fysiotherapeuten om meer muziek toe te passen in de praktijk.

Unieke samenwerking

Voor dit praktijkgerichte onderzoek gaat het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes van Avans Hogeschool een uniek samenwerkingsverband aan met ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), fysiotherapiepraktijken, muziektherapeuten, fysiotherapeuten en CVA-patiënten om de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:

Op welke manier kan muziek als aanvullende interventie ingezet worden tijdens een fysiotherapeutisch behandeltraject bij CVA-patiënten in de chronische revalidatiefase om loopkwaliteit, therapietrouw, beweegplezier en kwaliteit van leven te vergroten en val-angst te verminderen?

Behandeladvies

Door middel van een literatuurstudie, enquêtes, interviews en een focusgroep brengt het project ervaringen, belemmerende en bevorderende factoren in kaart en wordt een behandeladvies ontwikkeld. Vervolgens wordt het ontwikkelde behandeladvies in de praktijk getoetst en doorontwikkeld via een pilot. In de pilot behandelen gespecialiseerde fysiotherapeuten 20 CVA -patiënten volgens het behandeladvies en worden de behandeluitkomsten in kaart gebracht. Na evaluatie met alle betrokken partijen zal het behandeladvies aangepast worden en landelijk worden uitgedragen. Daar zit muziek in!