Lectorale rede

Nieuwe, uitdagende praktijkgerichte data science-oplossingen: dat is waar lector Ander de Keijzer samen met zijn collega’s van het lectoraat Applied Responsible Artificial Intelligence, voorheen Data Science & ICT de komende jaren aan wil werken. Belangrijk onderzoek, omdat niet alleen de hoeveelheid beschikbare data groeit, maar ook daaraan gekoppelde vragen over bijvoorbeeld toepasbaarheid en privacygevoeligheid.

Data op zich is niet erg interessant, maar wanneer er informatie van wordt gemaakt die door de beoogde gebruiker goed wordt begrepen, dan levert de data iets op. Hiervoor zoeken onderzoekers naar vernieuwende theoretische oplossingen, maar het is ook nodig dat ze kijken naar praktische toepasbaarheid van deze oplossingen en de wijze waarop de gebruiker die aangeboden krijgt. Privacy moet bijvoorbeeld geborgd zijn, maar de gegevens moeten wel gebruikt kunnen worden voor onderzoek en analyse.

Vraagstukken

Op 7 februari ging Ander tijdens zijn lectorale rede dieper in op deze vraagstukken en zijn werk binnen het Expertisecentrum Technische Innovatie van Avans Hogeschool. Momenteel is Ander met zijn lectoraat verbonden aan Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid.

Lees de volledige lectorale rede van Ander de Keijzer.