Lectorale rede

Tijdens zijn lectorale rede ‘Hé kijk mij nou: Gewoon bewegen naar eigen vermogen’ op 20 mei bij Avans Hogeschool Breda ging lector John Dierx in op het thema bewegen. Hij vertelde over de rol van bewegen vanuit evolutionair perspectief en binnen het nieuwe concept van positieve gezondheid. Daarbij stelde hij het eigen vermogen en dus de eigen motivatie en eigen regie van mensen om te bewegen centraal.

Lees meer in het magazine Beweeg Rede over zijn visie op bewegen en de onderzoekslijnen met bijbehorende projecten van het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes. Een papieren exemplaar vraagt u aan bij Regine Retel Helmrich. Vermeld uw naam en adresgegevens.