, door 

StimulanZ - (S(t)imuLEREN in de zorg)

Het grensoverstijgende project StimulanZ zet in op een sterke samenwerking tussen onderwijsinstellingen om, via hybride leeromgevingen, de verbinding tussen onderwijs en noden vanuit de zorg-arbeidsmarkt op elkaar aan te sluiten. Toekomstige zorgverleners worden ondersteund via impactvolle simulatieomgevingen, door bijvoorbeeld het gebruik van VR, en trainingen met aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, het interprofessioneel samenwerken en de evoluerende (hoog)technologische zorgsettings.

De zorgsector in Nederland en Vlaanderen staat al langer onder druk. Het arbeidstekort in de zorg zal de toekomst alleen maar verder toenemen, onder andere door de vergrijzing. Daarnaast is er vaak geen goede aansluiting tussen onderwijs en het werkveld, waardoor de toekomstige zorgprofessional niet goed voorbereid is op de veranderende rol en competenties. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen werken Nederlandse en Vlaamse partners samen om kennis uit te wisselen over simulatieonderwijs en deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken in de vorm van hybride leeromgevingen.

Grensoverstijgend lerend netwerk

In het project "StimulanZ", dat 3 jaar zal lopen, werken 10 Vlaamse en Nederlandse projectpartners samen: Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Fontys Hogescholen, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Avans, Summa College, AP Hogeschool, Regionaal Technologisch Centrum-Antwerpen en VIVES. 

"We initiëren een grensoverstijgend lerend netwerk om ervaringen uit te wisselen en het bestaande potentieel van simulatieomgevingen in kaart te brengen. Met dit netwerk ontwerpen, implementeren, testen en evalueren we diverse simulatieomgevingen en scenario's voor opleidingsniveaus 2 tot en met 7, dit alles via de design thinking aanpak.

We ontwikkelen een trainingsaanbod voor zorgprofessionals in opleiding en onderwijsinstellingen gericht op technologische wendbaarheid en het effectieve gebruik van simulatieomgevingen. Via praktijkgericht onderzoek monitoren en evalueren we de ontwikkelde producten en het doorlopen proces. Hierdoor krijgen we inzicht in randvoorwaarden, barrières en succesfactoren voor krachtige simulatieomgevingen," vertelt associate lector Cindy de Bot van Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid.

Simulatie voor de toekomstige zorgprofessional

Het integreren van simulatieonderwijs in de opleiding verpleegkunde vereist een goede planning, samenwerking tussen docenten en zorginstellingen, en investeringen in technologische middelen. Simulatieonderwijs bereidt studenten goed voor op de complexiteit van de klinische praktijk en geeft hen de nodige vaardigheden en het zelfvertrouwen om hoogwaardige zorg te leveren.

Het project StimulanZ zorgt voor expertisedeling. Er valt veel te leren en expertise uit te wisselen tussen verschillende opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland, maar ook van Belgische onderwijspartners. Door het uitwisselen van deze expertise, kennis en ervaring wordt het simulatieonderwijs sterker en impactvoller voor de zorgprofessional.

Eerste stappen en mogelijkheden

Na een succesvolle startvergadering in september, kwamen alle partners eind november opnieuw samen voor een tweede stuurgroep bij Fontys University of Applied Sciences in Eindhoven.

Bij deze bijeenkomst brachten de partners een peer learning visit aan ExploreLab en hadden zij een de eerste workshop design thinking. Zo komt er een intern lerend netwerk over simulatieleren tot stand. Binnen de verschillende kanten van het project worden de eerste mogelijkheden voor onderzoeken en verkenningen uitgedacht en uitgewerkt door de betrokken partners.

Samenwerking

Het project StimulanZ is een samenwerking tussen 10 Vlaamse en Nederlandse projectpartners werken samen: Provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Fontys Hogescholen, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Avans, Summa College, AP Hogeschool, Regionaal Technologisch Centrum-Antwerpen en VIVES. Hiervoor ontvangen zij een subsidie van INTERREG Vlaanderen-Nederland.