, door 

Talentontwikkeling in hoger onderwijs

Marca Wolfensberger, lector Transdisciplinair Samen Leren en Werken bij Avans, was op uitnodiging van de universiteit van Ljubljana keynote spreker op een 3-daagse conferentie:“ Students who can and want more: support during studies“.

lector Marca Wolfensberger op symposium

Transdisciplinair samen leren en werken

Avanslector Marca Wolfensberger en hoogleraar onderwijskunde, Prof.Dr. Mojca Juriševič,  ontmoetten elkaar eerder op een internationaal congres. Beiden hebben een passie voor de ontwikkeling van mensen door de hele onderwijsketen heen. Hoe ontwikkel je talent in het hoger onderwijs? 
Marca Wolfensberger is internationaal expert op dit thema en naast lector onder ander president van de European Honors Council. Transdisciplinair samenwerken betekent werken vanuit een holistische benadering; juist ook de stakeholders buiten de hoger onderwijsinstelling worden betrokken bij talentontwikkeling. Onderwijs, onderzoek en netwerk vullen elkaar aan.  

Talentontwikkeling Ljubljana

Een half jaar geleden zette de universiteit van Ljubljana een call uit onder alle faculteiten. Opdracht: dien een voorstel in voor een talentprogramma. Voor de winnende voorstellen was 6.000 euro beschikbaar voor doorontwikkeling. De eerste ronde leverde maar liefst 17 gehonoreerde voorstellen op voor studenten die meer willen en kunnen.
Wat Marca vooral opviel is dat docenten en docent-onderzoekers in hun kracht worden gezet met deze opdracht. Er vindt na deze eerste ronde  een evaluatie/reflectie plaats waarbij de overheid betrokken wordt en PhD-studenten worden ingezet om plannen verder te ontwikkelen. Marca: “Dit is zo goed opgezet! Wanneer je innovaties doet moet je zorgen dat je het volgt en onderzoekt. Zo kan je evidence-informed leren, handelen en veranderen met elkaar."    

Praktijkvoorbeeld

Een praktijkvoorbeeld dat gepresenteerd werd op de conferentie en Marca heel erg aansprak: 
“Er werd een project gepresenteerd van de Lusófona University of Lisbon in samenwerking met de University of Cagliari; A future for oblivious super-resistant bunkers. Studenten onderzochten Plan Barron nabij Lissabon en Setabul, wat te doen met deze bunkers in het landschap en hoe de lokale bevolking daarbij te betrekken? Getalenteerde studenten stappen daarbij buiten hun reguliere studieproces en verhouden zich tot interdisciplinaire en interculturele vraagstukken. De case studie zoekt antwoorden voor de toekomst van dit erfgoed en de interpretatie naar de huidige sociale context. Hoe er over bunkers en de geschiedenis wordt gedacht is in landen heel verschillend. De kennis van dit project wordt benut voor onderzoek en vertaald naar de lokale context voor de bunkers in voormalig Joegoslavië/Slovenië, waar de oorlog nog maar 30 jaar geleden is. De geschiedenis van Europa wordt zichtbaar in zo’n internationaal uitwisselingsproject."  

De kracht van netwerken

Daarnaast sprak Marca aan dat er al direct aan netwerkvorming was gedacht, andere universiteiten waaronder die van Nova Gorica en Primorska waren uitgenodigd mee te werken. 
Marca gaat zeker nog een keer terug als visiting professor en wellicht ontstaat hieruit een langdurige samenwerking met onderlinge uitwisselingen. De kracht van netwerken is essentieel. Het project in Ljubljana loopt tot en met december ’24.

Foto: Bor Slana/Slovenska tiskovna agencija STA