Theo Nelissen

Theo Nelissen

Theo Nelissen is promovendus bij het lectoraat Digitale Didactiek en senior beleidsadviseur Institutional Research bij het LIC.

Loopbaan

Na het behalen van zijn master Sociologie op de Universiteit Utrecht in 2007, werkte Theo als onderzoeker bij een onderzoeks- en adviesbureau. In 2010 startte hij als beleidsonderzoeker bij Avans Hogeschool. Daar gaf hij samen met zijn collega’s richting aan het evidence-informed werken en leren van de organisatie en de ontwikkeling van Institutional Research binnen Avans Hogeschool. 

Onderzoek

Vanuit het team Institutional Research doet Theo al ruim 10 jaar onderzoek binnen de Avans-praktijk. Daarbij richt hij zich zowel op onderwijs- als organisatie-vraagstukken. Zo deed hij onderzoek naar studiesucces, professionalisering van docenten, learning analytics en de inzet van ICT in het onderwijs. Hij evalueerde (beleids)processen en initiatieven binnen Avans en gaf vorm aan de visie op datagebruik bij de hogeschool. Hij heeft ruime ervaring met kwalitatief en kwantitatief praktijkonderzoek en advisering op basis van onderzoeksresultaten.

Verder is Theo lid van de SURF Versnellingszone Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata.

Binnen het lectoraat promoveert Theo op het gebruik van studiedata voor het zelfregulerend leren van studenten aan het hoger onderwijs. Met deze kennis kunnen onze studenten en Avans onderwijstechnologie en -data, zoals Brightspace of AvansStudyPath, optimaal benutten in het leerproces.

Het promotieonderzoek richt zich op de vraag: hoe kunnen studenten studie-data die door technologie aan hen wordt teruggekoppeld, effectief inzetten om hun leren te reguleren? En welke vaardigheden hebben ze daarvoor nodig?

Expertise

De expertise van Theo bestrijkt (beleids)onderzoek binnen het hoger onderwijs en het verbinden van onderzoeksresultaten met de (onderwijs)praktijk.