Suzan van Brussel

Suzan van Brussel

Suzan van Brussel is associate lector bij het lectoraat Digitale Didactiek.

Suzan studeerde in 1999 af aan de Letterenfaculteit van Tilburg University. Ze koos binnen de studie Taal- en Cultuurstudies de richting Cultuur & Letteren. In 2002 haalde ze haar onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs.

Na een carrière als leerkracht en schoolleider in het basisonderwijs, maakte ze in 2011 de overstap naar Avans Hogeschool als onderzoeker, lerarenopleider en afstudeerbegeleider bij de pabo. In 2013 werd ze door studenten uitgeroepen tot Avans-docent van het jaar.

In 2022 verdedigde Suzan haar proefschrift ‘Instructional design principles to reduce confirmation bias’. Haar promotieonderzoek richtte zich op onderwijskundige ontwerpprincipes voor het verminderen van denkfouten in het onderwijs.

Suzan is sinds april 2023 associate lector bij het lectoraat Digitale Didactiek van het expertisecentrum Future-proof Education. Haar onderzoek richt zich op de ontwerpprincipes van blended begeleidingsarrangementen in het hoger onderwijs die studenten ondersteunen in het maken van beredeneerde keuzes voor modules in een flexibele leeromgeving met behulp van docenten en de technologie. Tevens begeleidt ze docent-onderzoekers binnen het thema ‘digitale didactiek’.

Binnen Avans vervult zij ook de rol van vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Suzan is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van PrentenboekenPlus, een stichting die zich inzet voor de taalontwikkeling van kinderen met een auditieve, visuele of communicatieve beperking.

Expertise

  • Instructional design
  • Onderwijsontwerp
  • Kritisch denken
  • Het leren van leraren
  • Onderzoeksbegeleiding
  • Wetenschappelijke integriteit

Onderzoek lectoraat Digitale Didactiek

Suzan richt zich met haar onderzoek op ontwerpprincipes van blended begeleidingsarrangementen in het hoger onderwijs.