Suzan van Brussel

Suzan van Brussel

Suzan is senior onderzoeker bij het lectoraat Digitale Didactiek, lerarenopleider bij de Pabo en vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van Avans Hogeschool.

Suzan studeerde in 1999 af aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Zij koos binnen de studie Taal- en Cultuurstudies de richting Cultuur & Letteren. In 2002 haalde zij haar onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs.

Na een carrière als leerkracht en schoolleider in het basisonderwijs, maakte zij in 2011 de overstap naar de pabo van Avans Hogeschool. In 2013 werd zij door studenten uitgeroepen tot Avans-docent van het jaar. Binnen de pabo heeft zij diverse rollen vervuld zoals voorzitter van de toetscommissie en lid van de onderwijscommissie. Op dit moment combineert zij haar docentschap met het lidmaatschap van de examencommissie van deze academie. Binnen Avans vervult zij ook de rol van vertrouwenspersoon in het kader van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Zij heeft tot 2021 onderzoek gedaan bij het lectoraat Leerkracht. Begin 2022 verdedigt Suzan haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Suzan is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van PrentenboekPlus, een stichting die zich inzet voor de taalontwikkeling van kinderen van een auditieve, visuele of communicatieve beperking.

 

Expertise

  • Onderwijsontwikkeling
  • Kritisch denken
  • Het leren van leraren
  • Wetenschappelijke integriteit

 

Onderzoek lectoraat Digitale Didactiek

Suzan richt zich als senior onderzoeker op de onderzoekslijn gericht op het begeleiden van studenten bij het kiezen van een persoonlijke leerroute in flexibel onderwijs.