Milou van Harsel

Milou van Harsel

Milou is associate lector bij de lectoraten Digitale Didactiek en Brein en Leren.

Loopbaan 

Milou studeerde af als leerkracht basisonderwijs aan Avans Hogeschool in Breda. Hierna vervolgde ze haar studieloopbaan met een pre-master en master Educational Design & Consultancy aan de Universiteit Utrecht, waar zij haar diploma behaalde.

Tijdens haar master kwam Milou als stagiaire opnieuw in contact met Avans en bleef ze er werken als onderwijskundig beleidsadviseur, met Brein & Leren als aandachtsgebied. Twee jaar later besloot Milou om naast haar onderwijskundige werkzaamheden als onderzoeker aan de slag te gaan binnen het Lectoraat Brein & Leren, en een promotietraject te starten naar het (zelfregulerend) leren met behulp van (video)voorbeelden in het hoger onderwijs. In 2021 heeft zij dit traject succesvol afgerond.


Milou werkt momenteel als associate lector binnen de lectoraten Brein en Leren en Digitale Didactiek. Vanuit daar is zij ook verbonden aan het project ‘Professional Masters’ van Avans. Daarnaast is zij bestuurslid van het bestuur van het Landelijk Netwerk Onderwijs & Ontwikkeling HBO. Met haar enthousiasme, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en expertise wil zij graag een waardevolle bijdrage leveren aan de verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek binnen Avans Hogeschool.

Expertises

  • (digitaal) ondersteunen van zelfsturend en zelfregulerend leren (self-regulated learning)
  • keuzeprocessen (choice processes)
  • leren van (video)voorbeelden (example-based learning)
  • motivatie (motivation)
  • onderzoekend vermogen (investigative ability)

Onderzoek

Milou richt zich als associate lector vanuit beide lectoraten op het begeleiden en ondersteunen van studenten in zelfregulerend leren en het zelfstandig maken van keuzes in een flexibel curriculum, ondersteund met digitale middelen.