Irma Romme

Irma Romme

Irma is kenniskringlid bij het lectoraat Digitale Didactiek.

Irma zorgt ervoor dat de opgedane kennis binnen de onderzoekslijn flexibel onderwijs, haar weg vindt naar de onderwijspraktijk. En dat vragen uit de praktijk terecht komen bij de juiste onderzoekers. Hiermee draagt ze bij aan de ontwikkeling van beleid en instrumenten. Ook bevordert het de professionalisering van medewerkers op het gebied van keuzes maken en leren ‘leren’ binnen flexibel onderwijs.

Loopbaan

In 2007 behaalde Irma haar diploma Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. 2 jaar eerder, in 2005, haalde ze haar getuigschrift aan de Pedagogische Academie bij Avans Hogeschool. Ontwikkeling van mensen en hen laten ‘floreren’ binnen het onderwijs heeft vooral Irma’s interesse. Voor haar heeft dat alles te maken met keuzes maken die aansluiten. Al 9 jaar houdt Irma zich bezig met loopbaanontwikkeling. Eerst bij een consultancybureau van waaruit ze haar kennis deelde binnen projecten bij scholen en in landelijke netwerken. Daarna werd ze beleidsregisseur bij Avans waar ze meewerkte aan de ontwikkeling van beleid voor studentbegeleiding. Daarnaast begeleidt Irma een academie als onderwijskundige. 
Irma vertaalt recente inzichten over keuze- en leerprocessen binnen flexibel onderwijs naar de praktijk. Door een bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en (digitale) instrumentontwikkeling of door het professionaliseren via trainingen, nieuwsbrieven en deelname aan relevante (leer)netwerken. 

Expertises

•    Loopbaanontwikkeling
•    Leren kiezen
•    Studentbegeleiding  

Recent ontwikkelde instrumenten

Breineducatie, module keuzes maken
Bijdrage geleverd aan: Avans Beloftes voor studentbegeleiding