Marloes Broeren

Marloes Broeren

Marloes Broeren is kenniskringlid van het lectoraat Brein en Leren.

Bovendien is zij als docent verbonden aan de opleiding Business Innovation in het cluster Avans Creative Innovation.

Loopbaan

Marloes rondde 2 masteropleidingen af: Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. In beide opleidingen fascineerde de interactie tussen mensen haar het meest. 

Uiteindelijk groeide haar liefde voor onderwijs uit tot het besluit om docent te worden bij Avans Hogeschool. Na een aantal jaren met plezier te hebben gewerkt aan het ontwikkelen en het geven van onderwijs bij de opleiding Communicatie, startte Marloes met een promotieonderzoek binnen een belangrijke thema van de onderwijspsychologie: zelfregulerend leren. Op dit moment zit zij in de afrondende fase. Mede door het PhD-onderzoek is ze expert op het gebied van zelfregulatie. Marloes geeft onderwijs in vakken over psychologie, taal- en communicatiewetenschap en onderzoeksvaardigheden.

Promotieonderzoek kenniskring

Het gebeurt regelmatig dat studenten de voorbereidende opdrachten niet of nauwelijks maken en dat tijdens een lesactiviteit de focus verschuift van het didactische naar het pedagogische aspect. Door deze ervaring ontstond bij Marloes de interesse naar het beïnvloeden van dat gedrag, wat uitgroeide tot een promotieonderzoek naar het ondersteunen van studenten in zelfregulerend leren. 

In haar PhD-project heeft Marloes 2 experimenten afgerond met studenten van de opleiding Communicatie die als doel hadden het gebruik van de effectieve leerstrategie ‘jezelf testen tijdens het leren’ te bevorderen. De paper van het eerste experiment is inmiddels gepubliceerd in Contemporary Educational Psychology. De belangrijkste conclusies van de paper is dat het geven van korte instructies over de leerstrategie ‘jezelf testen’ studenten al helpen bij het gebruik van deze effectieve strategie tijdens hun zelfstudieactiviteiten. 

In haar derde studie, een focusgroeponderzoek naar de motivatie van studenten voor het gebruiken van effectieve leerstrategieën, sprak Marloes met meer dan 100 studenten van de opleidingen Communicatie, International Business en Integrale Veiligheid van Avans. In het laatste experiment – met studenten en docenten van Communicatie en International Business - onderzocht Marloes de effecten van een uitgebreide, in de opleiding geïntegreerde interventie om het gebruik van effectieve strategieën te bevorderen. De resultaten van de derde en vierde studie worden op dit moment verwerkt en opgeschreven.