Lottie Raaijmakers

Lottie Raaijmakers

Lottie Raaijmakers

Lottie is als kenniskringlid verbonden aan het lectoraat Brein en Leren.

Lottie zorgt ervoor dat de kennis opgedaan in onderzoek, haar weg vindt naar de onderwijspraktijk. En dat vragen uit de praktijk hun weg vinden naar de onderzoekers. Daarnaast draagt Lottie bij aan docentprofessionalisering op het gebied van leerprincipes en de werking van het brein. 

Loopbaan

Lottie haalde haar diploma Psychologie, met als specialisatie Biologische- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht. De rode draad in haar loopbaan is het ontwikkelen van het potentieel van mensen. Zij deed haar ervaring op in de gezondheidszorg, het HR-domein en tegenwoordig ook in het onderwijs. 

Bij Avans vertaalt Lottie recente inzichten uit de neurowetenschap en verwante disciplines naar de onderwijspraktijk. Dit doet ze via trainingen, advies aan docenten en academies, beleidsontwikkeling en het ontwikkelen van praktische instrumenten. 
Sinds studiejaar 2022-2023 is deze rol gepositioneerd binnen het lectoraat. Met een pragmatische aanpak, vanuit een sterke kennisbasis, draagt ze bij aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Met nieuwsgierigheid verkent zij ook nieuwe thema’s die raken aan de onderzoekslijnen van het lectoraat. 

Expertises

  • hersenontwikkeling en adolescentie.
  • zelfregulatie en leren leren  
  • motivatie.

Recent ontwikkelde instrumenten

Motivatie-motor
Breineducatie