Hans van der Heijden Digitale Didactiek

Hans van der Heijden

Hans van der Heijden

Hans van der Heijden is als kenniskringlid verbonden aan het lectoraat Digitale Didactiek (Blended Leren).

Hans zorgt ervoor dat de kennis vanuit onderzoek haar weg vindt naar de onderwijspraktijk. En dat vragen uit de praktijk hun weg vinden naar de onderzoekers. Daarnaast draagt hij bij aan docentprofessionalisering op het gebied van Blended Leren.

Loopbaan

Hans startte zijn loopbaan in het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarna ging hij werken bij Avans. Hij begon daar als Onderwijskundige bij de Pabo als lerarenopleider en curriculumontwikkelaar en deed in het lectoraat Leerkracht onderzoek naar Flipped Classrooms.  Na een korte tussenstap bij het Avans Ondernemerscentrum ging hij aan het werk bij LIC en was daar onder meer verantwoordelijk voor de Remindotoets-trainingen. Ook was hij betrokken bij de aanbesteding en implementatie van Brightspace.

Bij Avans vertaalt Hans de recente inzichten van Blended Leren en Onderwijs en ICT naar de onderwijspraktijk. Dit doet hij door middel van trainingen, advies aan ICT in Onderwijs (ICTO) coaches, docenten, academies en beleidsontwikkeling.

Op dit moment is deze rol gepositioneerd binnen het lectoraat. Met een pragmatische aanpak, vanuit een sterke kennisbasis, draagt dit bij aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Met nieuwsgierigheid verkent het ook nieuwe thema’s die raken aan de onderzoekslijnen van het lectoraat.

Expertises

  • Onderwijs en ICT
  • Blended Leren
  • Remindotoets en leermanagementsysteem Brighspace.

Recente initiatieven van Hans

Labyrint, ICT-werkplaats voor de Pabo