Jack Doomernik

Jack Doomernik

Jack Doomernik is sinds 1 juni 2016 lector van het lectoraat Smart Energy bij MNEXT, een Centre of Expertise van Avans Hogeschool.

Als lector van Avans zet Jack zich in om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk rondom de energietransitie. Met als visie het realiseren van een Resilient City. Door toenemende verstedelijking en materiaalschaarste is het van belang dat steden zich steeds meer richten op een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld door over te gaan op andere vormen van energiebronnen. 

Jack zet zich in voor deze ontwikkeling en streeft ernaar om een snellere overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en waterstof te realiseren. Hij werkt hierbij samen met docentonderzoekers, studenten, collega-lectoren en het werkveld. Ook is hij betrokken bij diverse lectorenplatforms, zoals LEVE en Urban Energy. De kennis die zijn lectoraat opdoet, wordt verwerkt in het onderwijs en doorgegeven aan bedrijven en instellingen.


EXPERTISE

Jack is een ervaren, analytische en resultaatgerichte manager. Een strategisch consultant, gekwalificeerde lead auditor en systematische onderzoeker. Inmiddels heeft hij meer dan 30 jaar ervaring met publieke en private opdrachtgevers. 

Hij heeft een technisch-commerciële en economische achtergrond, een goed ontwikkeld netwerk in engineering en consultancy, een duidelijke strategische visie en is gericht op samenwerking. Zijn ervaring strekt zich uit over de sectoren (spoor)wegen, (lucht)havens, elektriciteitsbedrijven en de olie- en gasindustrie. Meer informatie over zijn loopbaan vind je op zijn LinkedInpagina

KENNIS VAN ZAKEN

De interesse van Jack ligt op het snijvlak van onderzoek, technologie, maatschappij en onderwijs. Hij heeft met name kennis van:

  • Opwekking, transport, distributie, opslag en gebruik van elektrische energie en de toepassing van Smart Grids bij eigen productie en elektrisch vervoer.
  • Modelleren en analyseren van energiestromen en netwerken op internationaal, nationaal, regionaal, gemeentelijk, wijk- en huis- of bedrijfsniveau.
  • Toepassing van zonne- en windenergie in huizen, wijken en bedrijventerreinen en de beïnvloeding van gebruikersgedrag.
  • Ontwikkeling van nieuwe technologieën en productlancering voor de realisatie van het ’Internet of Things’.

Lectorale rede

Bekijk de lectorale rede ‘Empowerment, regie over je eigen energie’ van Jack Doomernik en kom nog meer te weten over zijn onderzoek.

Platforms