Michael Echteld

Michael Echteld is lector Zorg rond het Levenseinde bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0.

Samen met een kenniskring van docent-onderzoekers doet hij praktijkgericht onderzoek naar het implementeren van palliatieve zorg, met name palliatieve zorg in de samenleving. Hij heeft speciale aandacht voor zingeving en vroegtijdige zorgplanning. En voor mensen met bemoeilijkte toegang tot palliatieve zorg. Als projectleider palliatieve zorg is Michael verbonden aan Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is ook bestuurslid van de Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON).

Loopbaan

Michael is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden als gezondheidspsycholoog met onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen met hartziekten. Na zijn promotieonderzoek heeft hij zich beziggehouden met toegepast onderzoek: van 2000 tot 2010 was hij bij VUmc en Erasmus MC senior onderzoeker op gebied van palliatieve zorg. Hij leidde klinische en epidemiologische projecten over kwaliteit van leven, huisartsenzorg, vóórkomen van symptomen en spirituele zorg. Van 2010 tot 2014 was Michael projectleider bij Erasmus MC op het gebied van gezondheid en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het jaar daarop was hij verbonden aan Stichting Wetenschap Balans, waar hij onderzoek deed en onderwijs gaf les aan professionals op het gebied van kwetsbare ouderen.

Expertise

Michael heeft expertise opgedaan in palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, markering van de palliatieve fase, zingeving en gezamenlijke besluitvorming. Hij weet veel van instrument- en protocolontwikkeling en ook van kwantitatieve en kwalitatieve methoden van wetenschappelijk onderzoek. Michael deed daarnaast veel kennis op over kwaliteit van leven en kwetsbaarheid.

Beluister het radiofragment van Langs de Lijn en Omstreken. Hierin praat Michael samen met presentator Renze Klamer en Hedzer Schotsman over dementie en euthanasie. 

Contactinformatie

Michael Echteld

088 - 525 75 75
ma.echteld@avans.nl

Volg Michael Echteld op

Postadres:

Expertisecentrum Caring Society 3.0
Lectoraat Zorg rond het Levenseinde
Postbus 90116
4800 RA Breda