Michael Echteld

Michael Echteld is lector Zorg rond het Levenseinde bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0.

Als projectleider palliatieve zorg is Michael verbonden aan Prisma. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij bestuurslid van welzijnsorganisatie Voor Elkaar in Voorschoten en van het Kinderrevalidatiefonds Adriaan. Hij is ook lid van de Adviescommissie Projecten van het Johanna Kinderfonds.

Loopbaan

Michael is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden als gezondheidspsycholoog met onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen met hartziekten. Na zijn promotieonderzoek heeft hij zich beziggehouden met toegepast onderzoek: van 2000 tot 2010 was hij bij VUmc en Erasmus MC senior onderzoeker op gebied van palliatieve zorg. Hij leidde klinische en epidemiologische projecten over kwaliteit van leven, huisartsenzorg, vóórkomen van symptomen en spirituele zorg. Van 2010 tot 2014 was Michael projectleider bij Erasmus MC op het gebied van gezondheid en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het jaar daarop was hij verbonden aan Stichting Wetenschap Balans, waar hij onderzoek deed en onderwijs gaf les aan professionals op het gebied van kwetsbare ouderen.

Expertise

Michael is geïnteresseerd in de rol die onderzoek kan spelen bij zorgverbetering voor kwetsbare mensen. Hij heeft vooral interesse in palliatieve zorg voor mensen, die niet vanzelfsprekend toegang tot goede zorg hebben. Herkenning van zorgbehoeften en instrument- en protocolontwikkeling zijn hierbij belangrijk. Een ander belangrijk thema vormen morele en ethische dilemma’s in de levenseindezorg. Michael heeft veel kennis over kwaliteit van leven en kwetsbaarheid.

Beluister het radiofragment van Langs de Lijn en Omstreken. Hierin praat Michael samen met presentator Renze Klamer en Hedzer Schotsman over dementie en euthanasie. 

Contactinformatie

Michael Echteld

088 - 525 75 75
ma.echteld@avans.nl

Volg Michael Echteld op

Postadres:

Expertisecentrum Caring Society 3.0
Lectoraat Zorg rond het Levenseinde
Postbus 90116
4800 RA Breda