Quickscan over technologische innovatie in zorg en sociaal werk

, door 

Er zijn steeds meer organisaties en netwerken die technologische innovatie in zorg en welzijn stimuleren. Maar zijn ze ook herkenbaar voor en dienstbaar aan het sociaal werk in Nederland? Lector Christa Nieuwboer van het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving onderzocht dit en publiceert een quickscan over dit onderwerp.

Zorginnovatie is een bekend begrip. Maar sociaal werkers herkennen zich mogelijk niet in de terminologie, de focus en de doelgroepen van zorginnovatie-websites.

Christa Nieuwboer scande 6 websites op 10 elementen die voor het sociaal werk belangrijk zijn. De scores varieerden van 2-8. De quickscan vormt aanleiding tot een aantal praktische aanbevelingen om technologische innovatie in het sociaal werk te stimuleren.

Deel deze pagina

GET-LAB

Het Gezondheid en Technologie Laboratorium van Avans Hogeschool

Meer over GET-LAB