NAAR GEZOND


SAMEN LEVEN.


Groeien begint met kennis

Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving richt zich op de gevolgen van de veranderingen binnen de hulp en zorg voor jeugd. En levert door praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan het werkveld en onderwijs.

We richten ons op de rol van professionals in het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, gezinnen en hun sociale omgeving. Tegen de achtergrond van ontwikkelingen als de transitie jeugdzorg en de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin. En de invoering van Welzijn Nieuwe Stijl. Ons lectoraat  is op 1 november 2011 gestart.

Werkveld

Door praktijkgericht onderzoek leveren we een bijdrage aan het afstemmen van het sociaal agogisch werk en de opleidingen. We zijn in gesprek met bestuurders en managers van organisaties uit het werkveld. En met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Maar ook met professionals, jeugdigen en opvoeders. We inventariseren kennisvragen vanuit de beroepspraktijk en brengen deze in kaart. Hieruit ontwikkelen we het onderzoeksprogramma van het lectoraat en komen tot nieuwe perspectieven.

Columns over Jeugd, Gezin & Samenleving

 

van lector Christa Nieuwboer

Bekijk de columns