, door 

Risk Hazekamp eerste kandidaat in pilot Professional Doctorate

Avans doet mee aan een landelijke pilot om een Professional Doctorate (PD) te ontwikkelen. Een PD is vergelijkbaar met een promotietraject aan de universiteit, maar met een ander karakter. Risk Hazekamp is de eerste kandidaat van Avans.

Risk is verbonden aan het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology (Caradt) van Avans. Hen is gestart met het onderzoeksproject Unlearning Photography: Listening to Cyanobacteria. In onderstaande video geeft Risk meer uitleg over het onderzoek.

Stap naar kennisinstelling

De PD geeft kandidaten 4 jaar lang tijd, middelen en een netwerk om zich te concentreren op onderzoek. Kandidaten worden begeleid door meerdere lectoren. Deelname aan de pilot is de volgende stap van Avans om zich te verder te ontwikkelen als kennisinstelling en de onderzoekscultuur meer tot bloei te laten komen.

De pilot is gestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.

“De PD maakt een doorlopende leerlijn van associate degree via bachelor en master tot doctorate in de beroepskolom mogelijk en helpt te voorzien in de toenemende behoefte aan hoogopgeleide professionals die in staat zijn complexe beroepsgerichte kennis- en ontwerpvragen op te pakken”, aldus de Vereniging Hogescholen.

Studenten profiteren

“Het PD-programma wordt nauw verbonden met het overige hbo-onderwijs. Doel is dat hbo bachelor- en masterstudenten in hun onderwijs de vruchten plukken van het onderzoek van PD-kandidaten naar de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Daarmee is de introductie van het Professional Doctorate ook een investering in de bredere aansluiting van het hbo op de arbeidsmarkt. Kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren te interveniëren in complexe praktijken zoals de energietransitie of de gezondheidszorg. Bovendien draagt het PD-programma bij aan de verbreding en verdieping van het onderzoek in het hbo.”

In het kunstonderwijs van Avans is het al langer mogelijk om een master te volgen. Ook op andere kennisgebieden ontwikkelt Avans nu masteropleidingen.