Nieuws

Het aantal instromers bij Civiele Techniek neemt af. Koepelorganisatie Bouwend Nederland slaat daarom samen met 14 hogescholen en meerdere bedrijven de handen ineen. Dat levert de campagne Civiele Helden op, om studiekiezers te inspireren. Avans-docent Ilonka van Hoorn zit als opleidingscoördinator in het landelijk overleg waaruit de campagne voort is gekomen. En student Levi Terlouw legt graag uit waarom de opleiding zo interessant en ook noodzakelijk is.

Civiele Techniek Helden campagne

Levi vertelt dat Civiele Techniek (CT) een praktische studie is, die vrijwel zeker snel een baan oplevert. “Ik ben pas tweedejaars en ontving al meerdere keren een aanbod voor een baan of traineeship.” Meer afstudeerders zijn nodig voor de veiligheid en duurzaamheid van de maatschappij. Docent Ilonka van de opleiding in Den Bosch en Tilburg geeft aan dat het bij CT gaat om oplossingen bedenken voor de problematiek rondom klimaatverandering en overstromingen. “Over klimaatadaptatie, emissieloos bouwen, biobased materialen en energietransitie komt een module in het nieuwe lesprogramma. Het zijn daarnaast ook onderzoeksthema’s bij meerdere Centres of Expertise van Avans, wat studenten ook onderzoeksmogelijkheden biedt.”

Grond-, weg- en waterbouw

Vroeger heette de studie Civiele Techniek: Grond-, weg- en waterbouw. Eigenlijk geeft dat een beter beeld dan de op het Engelse Civil Engineering gebaseerde naam, vindt Ilonka. “Daarom is de campagne Civiele Helden zo goed. Het campagnemateriaal op Studeercivieletechniek.nl maakt precies duidelijk wat je leert in deze studie.”

Levi koos bewust voor CT: “Buiten kijk ik naar de gebouwde omgeving, de kruispunten, de wegen en de opbouw ervan. Dan vallen me de verschillen op in infrastructuur binnen de stad en buiten de bebouwde kom. Ik vind het heel interessant om te begrijpen wat daar achter zit. Ik heb in het eerste jaar een stage gedaan bij een bedrijf dat bruggen bouwt. Nu weet ik veel beter hoe een brug in elkaar zit. Als je weet hoeveel planning dat vergt, dat voor de bouw verkeersomleidingen gemaakt worden, dat er wapening in het beton gaat dat een bepaalde duur moet uitharden voordat je asfalt of iets eroverheen legt. Dat boeit me mateloos. Je gaat heel anders kijken.” Eerst studeerde hij een jaar aan de Technische Universiteit in Delft, maar dat vond hij erg theoretisch. De praktische hbo-aanpak past veel beter bij hem. “Ik koos voor Avans omdat ik hier in het eerste jaar al een stage kon doen.”

Groepsprojecten

Constructie vindt Levi het leukste vak. “En natuurlijk de projecten die we in groepen doen. Vorig jaar keken we bij de wijk Groote Wielen bij Rosmalen naar de bijzondere waterhuishouding daar. We brachten het gebied in kaart en ontwierpen ook een stukje wijk dat nog gebouwd wordt. Je leert oplossingsgericht denken en samenwerken. Nu in het tweede jaar hebben we een project dat veel meer om de inhoud gaat. We veranderen een rotonde bij Uden aan de N264 naar een kruispunt met verkeerslichten. Dat is op een heel andere manier interessant.” Zijn docent vult aan dat in het tweede deel van het derde jaar nog een praktisch multidisciplinair project zit, met ook studenten van andere opleidingen erbij.

Ook is Levi op excursie naar het Watersnoodmuseum geweest om scholieren van de middelbare school meer te vertellen over grond-, weg- en waterbouw mét voorbeelden om ze hiervoor te interesseren.

Geïnteresseerd in watervraagstukken

Ilonka heeft als achtergrond Landschapsarchitectuur. Via banen bij meerdere ministeries raakte ze geïnteresseerd in watervraagstukken. Als docent van Avans werkt ze als opleidingscoördinator mee aan het nieuwe curriculum van de opleiding. Overigens heeft de opleiding CT in Den Bosch dit jaar weer het predicaat Topopleiding verdiend. Studenten waarderen de sfeer van de opleiding en de betrokkenheid van de docenten.

Binnenkort vervallen instroomeisen

Een andere manier om de instroom te vergroten, is het vervallen van de instroomeisen bij de opleiding. Natuur- en wiskunde hoeven niet meer in het pakket te zitten, maar worden tijdens de opleiding zo nodig bijgespijkerd. Ilonka: “We passen sowieso het programma grondig aan. Nu al hebben we verschillende uitstroomprofielen en niet voor alle profielen is die voorkennis noodzakelijk. Waar nodig vullen we de kennis aan en waar niet geven we de meer technische studenten een passende opdracht. Zo kunnen we naast havo- en vwo-studenten met een N&T-profiel, ook E&M- en C&M-scholieren welkom heten.” Ze voegt toe: “Als er niet genoeg professionals zijn en er niet genoeg geld voor CT uitgetrokken wordt, dan gaat de hele economie daar last van krijgen. Het is dus een heel belangrijk vakgebied.”

Levi: “Motivatie en talent is belangrijker bij deze studie dan technische voorkennis. Bovendien kies je op de havo en het vwo al vroeg je profiel. Als daar geen natuurkunde bij zat, kun je straks toch voor Civiele Techniek kiezen. En dat is een heel goede keuze.” Ilonka vult dit aan: “De beroepspraktijk vraagt om meer diversiteit in afgestudeerden met verschillende kennisniveaus. Daarom ben ik zo blij met de ambitie van Avans, die voor meer keuzemogelijkheden bij studenten gaat zorgen. Iedereen maakt eigen, passende keuzes en studeren wordt maatwerk.”

Wat Levi betreft kies je voor CT uit betrokkenheid, omdat je uitdagingen in goede banen wilt leiden. “Zodat we ons in Nederland geen zorgen hoeven maken over de wegen, bruggen en de waterveiligheid.”