Nieuws

Studenten en medewerkers van Avans en andere geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag op de Avanslocaties in Den Bosch (Onderwijsboulevard) en Breda (Lovensdijkstraat) een verkiezingsdoolhof doorlopen. Op een ludieke en interactieve manier worden bezoekers gestimuleerd om te gaan stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

Verkiezingsdoolhof Avans

Het verkiezingsdoolhof bestaat uit 12 verschillende en grappige stellingen rondom politieke onderwerpen. Deelnemers volgen de stappen en maken gedurende het pad keuzes. De stellingen zijn bedacht en ontworpen door cabaretier Katinka Polderman. Zij studeerde aan de Koningstheateracademie en maakt beslisbomen met prikkelende stellingen over de vragen van het leven, onder meer voor de Volkskrant. Voor het programma Nablijven, een initiatief binnen Avans waarbij maatschappelijke topics worden besproken, maakte zij een unieke beslisboom over de politiek.

Feestelijke opening

Het verkiezingsdoolhof op de Onderwijsboulevard werd feestelijk geopend door Sarah Wilton van het College van Bestuur. Over stemrecht, verkiezingen en kennis over de invloed die je als kiezer hebt, zegt Sarah: “De opkomst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen is vaak niet zo hoog. Dat gaat mij aan het hart, er gaan dan stemmen verloren. Als Avans ondersteunen we graag initiatieven waarin studenten kunnen ervaren dat hun stem wel degelijk invloed kan hebben.”

Politiek debat

Naast het Verkiezingsdoolhof is er ook op andere manieren aandacht voor de verkiezingen. Op 13 maart vindt een politiek debat plaats in Den Bosch, georganiseerd voor en door studenten, waarbij een aantal politieke partijen hun plannen presenteert en met elkaar in debat gaat. Sarah: “Dit debat is niet zonder politieke kleur of voorkeur, maar gericht op inhoud en de invloed die studenten kunnen hebben met hun stemrecht.”

Op 15 maart kan er bij Avans gestemd worden op de locaties Onderwijsboulevard (Den Bosch), Professor Cobbenhagenlaan (Tilburg) en Hogeschoollaan (Breda), van 7.30-21.00 uur.