Nieuws

Studenten zijn over het algemeen zeer tevreden over het onderwijs bij Avans. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE). Hoewel er door de coronamaatregelen nog veel online onderwijs werd gegeven aan het begin van het studiejaar, waarderen studenten de sfeer bij Avans. Ook zijn ze tevreden over de docenten. Avans scoort op vrijwel alle thema’s beter dan andere grote hogescholen.

Hoge waardering voor inclusiviteit en docenten

Studenten ervaren Avans als een veilige en inclusieve omgeving waar ze gelijk behandeld worden. Een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Studenten voelen zich thuis bij Avans. 
Ook worden de docenten zeer gewaardeerd. Studenten zijn zeer tevreden over hun inhoudelijke deskundigheid en over hun kennis van de beroepspraktijk. Nog meer dan vorig jaar ervaren studenten dat er een open sfeer is om vragen aan de docent te stellen.
Philippe Raets, voorzitter College van Bestuur is trots op de resultaten: “Het is goed om te lezen dat studenten onze docenten roemen én dat ze daarnaast ook de algehele sfeer bij Avans waarderen. Leren doe je het beste in een veilige omgeving waar je je prettig voelt en waar je jezelf kunt zijn. Dat vinden we belangrijk en daar is veel aandacht voor. De goede resultaten betekenen niet dat we achteroverleunen. We werken samen aan het onderwijs van morgen.”  

Associate degrees doen het goed

Bij de tweejarige Associate degrees (Ad) valt landelijk gezien de stijging van de algemene tevredenheid onder studenten over hun opleiding op. Deze stijging is ook terug te zien bij de Ad-opleidingen van Avans in Den Bosch. Binnen Avans staan de Ad Communicatie en Ad Logistiek in de top 5 van opleidingen met de hoogste tevredenheidsscore. Bij de deeltijdopleidingen krijgt Technische Bedrijfskunde in Tilburg de hoogste waardering. Autonome Beeldende Kunst en Technische Informatica, beiden in Den Bosch, scoren het hoogst bij de voltijdopleidingen.

Over de NSE  

De Nationale Studenten Enquête wordt jaarlijks afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De resultaten zijn terug te vinden in het NSE dashboard, waar je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken. Dit dashboard helpt zoekende studenten bij hun studiekeuze. De NSE vormt ook een belangrijke basis voor de ranglijsten van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies, die in oktober gepubliceerd worden.