Nieuws

De Nederlandse kennisinstellingen hebben vandaag besloten om de samenwerkingsverbanden met Rusland en Belarus te bevriezen. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool onderschrijft deze keuze, maar benadrukt ook het belang van hulp en ondersteuning voor onze Oekraïense, Russische en Belarussische studenten en medewerkers.

For English version please click here

Rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie

De universiteiten, hogescholen, KNAW, NWO en umc’s hebben besloten om de formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus per direct tot nader order te bevriezen. Dit besluit volgt na de dringende oproep van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf. De kennisinstellingen geven aan diep geschokt te zijn door de Russische militaire aanval op Oekraïne en vinden dit een rechtstreekse aanval op vrijheid en democratie, de fundamentele waarden waarop academische vrijheid en samenwerking zijn gebaseerd.

“De kennisgemeenschap in Nederland steunt deze oproep, maar betreurt ook de gevolgen ervan voor het onderwijs en onderzoek. Onderzoek floreert door internationale samenwerking en de open uitwisseling van kennis, inzichten en ideeën. Daarom nemen wij niet alleen deze maatregelen, maar ondersteunen we ook de Russische en Belarussische onderzoekers, docenten, studenten en organisaties die zich uitspreken tegen de invasie in Oekraïne”, aldus de kennisinstellingen.

Wat betekent dit voor studenten, medewerkers en organisaties?

De specifieke consequenties voor studenten, medewerkers en organisaties zijn terug te vinden in het standpunt van de gezamenlijke kennisinstellingen. Wat de precieze gevolgen zijn voor studenten, medewerkers bij Avans en bij de organisaties met wie Avans samenwerkt, wordt momenteel in kaart gebracht. De betrokkenen worden door Avans benaderd of kunnen terecht bij het organisatieonderdeel waar ze studeren of werken. Studenten kunnen ook terecht bij de studieloopbaan begeleider.