Nieuws

Bij jongeren die een delict hebben gepleegd is het van belang om te werken aan herstel en daarbij uit te gaan van hun krachten. Het herstel van deze jongeren, de aangerichte schade, hun sociale netwerk én hun slachtoffers is belangrijk om nieuwe stappen te zetten in hun leven, om te bepalen wie ze willen zijn en wat ze willen worden. Kortom: om te bouwen aan een succesvolle toekomst.

Om professionals uit de (strafrecht)keten te ondersteunen bij herstelgericht werken, ontwikkelde de Werkplaats Jeugdreclassering 2.0 een website en gesprekstool. Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken voedde de Werkplaats Jeugdreclassering 2.0 met inzichten omtrent herstelgericht werken. Ook verzorgde lector Bart Claes van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken tijdens het eindsymposium Herstelgerichte Jeugdreclassering in juni 2021 een presentatie.

Je kunt dit symposium terugkijken op de website van Werken aan Herstel