Dialogiseren in de bubbelsamenleving

In de cursus Dialogiseren in de bubbelsamenleving leer je wat de meerwaarde is van dialoog en hoe deze het meest tot zijn recht komt.

Gedrag observeren

Als communicatieprofessional sta je midden in de samenleving. Als je mensen observeert, kun je allerlei interessante gedragingen opmerken. Zo zie je hoe mensen zich verbinden in groepen en die groepen een eigen dynamiek ontwikkelen en een bubbel vormen.

Communicatie in een organisatie

Communicatieprofessionals spelen een grote rol bij het verbinden van groepen door middel van de gesprekken die zij voeren, hun interpersoonlijke communicatie. De focus in deze cursus ligt op dialogiseren als oplossing voor een groeiend aantal kwesties. Je leert met gesprekstechniek hoe je bijdraagt aan verbinding, openheid, diversiteit en veiligheid in een organisatie.

Bubbeldiagnose

Je stelt een bubbeldiagnose op waarin je focust op de invloed van groepsdenken op de organisatie. Door zelf te oefenen en te reflecteren in een dialogische houding en vaardigheden heb je ervaren wat dialogiseren is. Vervolgens maak je een plan van aanpak.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur Maximaal 9 bijeenkomsten in 10 weken
Lesdagen Dinsdag van 14.40 - 21.00 uur (Den Bosch)
Woensdag van 14.40 - 21.00 uur (Breda)
Leslocatie Den Bosch, Onderwijsboulevard 215
Breda, Hogeschoollaan 1
Studiebelasting 6 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing Bubbeldiagnose, reflectie en plan van aanpak
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 1.500 inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen Ongeveer € 50
Start Augustus/september 2023*
Aanmelden tot 1 juli 2023*

*Onder voorbehoud.

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree en deeltijdbacheloropleiding Communicatie. Je volgt deze samen met studenten van de twee- en vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.