Innovatie in het havengebied Port of Moerdijk

De samenwerking tussen Port of Moerdijk en Avans Hogeschool laat zien hoe praktijk, onderwijs en onderzoek elkaar kunnen versterken. We spreken Gijs Jan Schüssler, havenmeester en programmamanager veiligheid voor Port of Moerdijk. Het onderwerp van gesprek: de samenwerking tussen het havenbedrijf en Avans Hogeschool. Schüssler deelt zijn inzichten over de uitdagingen en innovaties op het gebied van veiligheid in het havengebied, en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en onderwijsprogramma's.

(Foto: © Port of Moerdijk | Paul Martens)

Port of Moerdijk is de tweede containerhaven van Nederland en een belangrijke  motor van de Brabantse economie. De haven ligt strategisch tussen Rotterdam en Antwerpen. Er werken 20.000 mensen. De haven speelt een cruciale rol in logistiek en industrie, met een sterke focus op duurzaamheid en innovatie. Het gebied is betrokken bij diverse veiligheids- en beveiligingsinitiatieven en een actieve deelnemer in de Learning Community AI voor Veiligheid.

Havenverordening en veiligheid

Als havenmeester is Schüssler verantwoordelijk voor de havenverordening en ISPS, die strikte regels stelt aan activiteiten in het havengebied. "Port of Moerdijk heeft 29 Europese buitengrenzen, de havenbeveiligingswet vereist dat de haven voldoet aan strenge veiligheidseisen, vergelijkbaar met die van Schiphol, om bijvoorbeeld terroristische dreiging te voorkomen". Port of Moerdijk heeft een unieke aanpak als het gaat om veiligheid. "De financiële middelen die nodig zijn voor veiligheid worden mede bekostigd door de 440 bedrijven die hier gevestigd zijn. Daarmee zorgen we, samen met de investeringen vanuit het havenbedrijf, voor een collectieve aanpak van veiligheid. Dit model stelt ons in staat om effectief te reageren op veiligheidsrisico's en incidenten," voegt hij toe.

Samenwerking met Avans Hogeschool

Een havengebied als Port of Moerdijk heeft veel samenwerkingspartners. Avans is er daar één van. "We gebruiken daarin Port of Moerdijk als een testfaciliteit voor AI en veiligheidstechnologieën," zegt Schüssler. "Deze samenwerking biedt studenten de mogelijkheid om in een real-world omgeving te werken en bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe veiligheidsstrategieën. We hebben nog geen concrete resultaten maar we zijn in gesprek hoe we de veiligheidsstrategie van de haven en het relevante onderwijsprogramma van Avans kunnen integreren. Ik hoop op een wisselwerking waarbij praktijk en praktijkgericht onderzoek elkaar versterken."

Learning Community AI voor Veiligheid

De Learning Community AI voor Veiligheid verhoogt het kennisniveau van AI bij bedrijven en overheden, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over investeringen in datascience en AI. De community legt de basis voor kennisdeling en samenwerking. Avans, Fontys en Brainport AI Hub integreren deze communities in hun praktijkonderzoek, mogelijk gemaakt door een subsidie van de NL AI Coalitie. De community bevordert samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en experts uit het werkveld, met Port of Moerdijk als een actieve partner.

Ondermijning en criminaliteit

Schüssler ziet risico's op verschillende ondermijnende activiteiten, zoals mensensmokkel, synthetische drugs en milieucriminaliteit. "We investeren collectief in maatregelen om deze problemen aan te pakken," vertelt Schüssler. "Slimme camera's, sensoren en andere technologieën spelen een grote rol in het monitoren en voorspellen van veiligheidsrisico's. Data en IT zijn fundamenteel voor onze veiligheid," voegt hij eraan toe. AI speelt een steeds grotere rol in het verbeteren van de veiligheid in het havengebied. "Voorspellende analyses helpen ons efficiënter te reageren op incidenten of deze te voorkomen," legt Schüssler uit. Het gebruik van AI brengt ook ethische overwegingen met zich mee. "We moeten zorgvuldig nadenken over hoe we AI inzetten en de mogelijke implicaties daarvan," zegt hij. Dit sluit aan bij de missie van Avans om ethische, verantwoorde en duurzame toepassingen van AI te bevorderen.

Toekomstvisie

De samenwerking met Avans is nog in een vroeg stadium, maar Schüssler is optimistisch over de toekomst. "We hopen dat deze samenwerking leidt tot concrete resultaten die zowel de veiligheid in het havengebied verbeteren als bijdragen aan de ontwikkeling van AI-technologieën," zegt hij. "Het doel is om een wisselwerking te creëren waarbij praktijk en onderzoek elkaar versterken."

Scenario-based denken en zelfredzaamheid

Schüssler benadrukt het belang van scenario-based denken en zelfredzaamheid bij studenten. "AI zal het werk veranderen. Avans zal studenten anders gaan opleiden. Studenten moeten wat mij betreft leren om scenario-based te denken en risico's te identificeren om deze te verkleinen met behulp van experts uit de praktijk," zegt hij. Daarnaast pleit hij voor een meer zelfredzame benadering in het onderwijs. "Een weerbare maatschappij vereist gemeenschappelijke verantwoordelijkheid," voegt hij toe.

Veiligheid & Veerkracht

Binnen Avans ontwikkelt het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht met Port of Moerdijk een samenwerkingsprogramma rond cyberweerbare organisaties, ondermijning en maatschappelijk verantwoorde inzet van nieuwe technologie. Vanuit het ELSA-Lab Noord Brabant begeleiden we concrete cases rond verantwoorde toepassing van technologie. Meer weten? Bekijk de website van Veiligheid & Veerkracht of neem contact op met Ben Kokkeler, Lector Digitalisering en Veiligheid via [email protected].

Praktijk, onderwijs en onderzoek

De samenwerking tussen Port of Moerdijk en Avans Hogeschool laat zien hoe praktijk en onderwijs in combinatie met onderzoek elkaar kunnen versterken. Door gezamenlijke inspanningen op het gebied van AI en veiligheid, verbeteren we niet alleen de veiligheid, maar bereiden we studenten voor op een toekomst waarin IT en scenario-based denken centraal staan. "Het ligt een beetje aan de richting die een student kiest, maar in het veiligheidsdomein is het verstandig om de student een goede module IT en AI aan te bieden".  Schüssler besluit: "Samen kunnen we werken aan een datagedreven veiligere en innovatievere toekomst."

Dit artikel is eerder verschenen in het magazine Partners in AI.