NSE 2024: Avans blijft sterk op inclusiviteit en docenten

De studenttevredenheid bij Avans is over het algemeen zeer stabiel door de jaren heen. In de waardering van studenten wegen de opzet van het onderwijs, de ervaren betrokkenheid en het oordeel over docenten het zwaarst. En op al die punten scoort Avans beter dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt ook dit jaar uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Nationale Studenten Enquete 2024

Avansstudenten zijn het meest tevreden over de betrokkenheid. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze docenten goed kunnen bereiken als dat nodig is. Bovendien scoort Avans goed op inclusiviteit: de mate waarin studenten zich veilig voelen om zichzelf te zijn. Inclusiviteit haalt de hoogste beoordeling van alle scores in de NSE.

Groot compliment

Jacomine Ravensbergen, interim-voorzitter van het College van Bestuur van Avans, is trots op de resultaten: “Opnieuw beoordelen de Avans studenten het onderwijs buitengewoon positief. Wellicht nog belangrijker is dat zij zich bij Avans gezien voelen en goed begeleid in hun opleiding. Ook waarderen ze de betrokkenheid en kwaliteit van hun docenten. Inclusiviteit krijgt de hoogste beoordeling en dat is een groot compliment naar de groeiende aandacht voor diversiteit en inclusie en de grote groep studenten en medewerkers die hierin participeert en meedenkt.”

Studiedruk

Zowel landelijk als bij Avans is er een verbetering zichtbaar als het gaat om de ervaren studiedruk. Het percentage studenten dat de studiedruk als ‘precies goed’ omschrijft neemt toe van 58,6% in 2023 naar 61,9% in 2024. Het landelijk gemiddelde ligt op 56,7%. Ondanks deze verbetering blijft de studiedruk in het onderwijs een aandachtspunt. Voor 29% van de studenten bij Avans is de druk nog steeds te hoog.

Ontwikkelkansen

Er is ook nog verbetering mogelijk op het onderwerp cognitieve betrokkenheid: de mate waarin Avansstudenten buiten hun studieactiviteiten bezig zijn met de lesstof en het toepassen daarvan in het dagelijks leven. Daardoor missen ze de kans om hun kennis te verdiepen en te verbreden, los van de studiecontext.

De laagste scores bij Avans vind je terug bij toetsing en beoordeling. Dit thema blijft een aandachtspunt. Met name de duidelijkheid van de beoordelingscriteria en de bruikbaarheid van de feedback scoren laag.

Hoogst scorende opleidingen

Het hoogst scoort de duale opleiding Ondernemerschap & Retail Management in Den Bosch. De topper onder de Ad’s is Engineering in Roosendaal.
Bij de deeltijdopleidingen krijgen de AD Marketing Management in Den Bosch en Technische Bedrijfskunde in Tilburg de hoogste waardering. Cabaret en Technische Informatica, beiden in Den Bosch, scoren bovenaan bij de voltijdopleidingen.

Over de NSE

Het jaarlijks afnemen van de NSE gebeurt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De NSE is een belangrijke basis voor de ranglijsten die in oktober verschijnen van Keuzegids HBO en Elseviers Beste Studies.

Resultaten inzien

Het Landelijk Centrum Studiekeuze verwerkt alle informatie in het NSE dashboard, of in de factsheet. Daar kun je nu alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergelijken.