Subsidieaanvraag Avans voor Europese universiteit

Samen met 9 andere Europese hogescholen en universiteiten heeft Avans Hogeschool een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie om samen een Europese universiteit te ontwikkelen. Onder de naam PIONEER werken Avans en de partnerinstellingen samen aan Sustainable Development Goal (SDG) 11: Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden.

Subsidieaanvraag Europese universiteit PIONEER

Door deel uit te maken van PIONEER, onderstreept Avans het belang van Europese samenwerking. Die zou een enorme impuls krijgen als de aanvraag wordt gehonoreerd, al blijft het consortium sowieso bij elkaar. Europa wil 60 Europese universiteiten ontwikkelen – inmiddels zijn er al ruim 50 gestart – om zo de onderlinge samenwerking tussen het hoger onderwijs op het gebied van onderwijsontwikkeling, onderzoek en uitwisseling (fysieke en virtuele mobiliteit van studenten en medewerkers) te bevorderen.

Onderwijskundige capaciteit en onderzoekspotentieel

PIONEER is een alliantie van 10 hogescholen en universiteiten in Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zwitserland en Nederland. Om samen aan SDG 11 te werken, combineren de onderwijsinstellingen hun onderwijskundige capaciteit en onderzoekspotentieel. De samenwerking gaat dus verder dan alleen de uitwisseling van studenten en docenten. Zo willen de partners bijvoorbeeld ook hun onderzoekslijnen en lectoren bij elkaar brengen. Enerzijds om het onderzoek te versnellen en de slagkracht te vergroten, anderzijds om als instelling in de breedte te leren van deze samenwerking.

5 van de partners hebben al een langlopende samenwerking onder de naam PIONEER. Avans is in 2022 uitgenodigd om toe te treden tot dit netwerk. PIONEER hoopt hiermee een goede kans te maken om erkend te worden als Europese universiteit, met name omdat Avans al jaren betrokken is bij activiteiten op het gebied van SDG 11 en vanwege de ervaringen met co-creatie. Bijvoorbeeld met het Urban Living Lab Breda, waarvan Avans 1 van de initiatiefnemers is. Dit is een levende gemeenschap die samen met inwoners werkt aan nieuwe – technologische en sociale – oplossingen en vormen voor een duurzame, gezonde, leefbare en inclusieve stadssamenleving. Dit initiatief past dus perfect bij SDG11 en de inzet van PIONEER.

Op de goede weg

“Het Urban Living Lab is een voorbeeld van een samenwerking op basis van de quadruple helix, waarbij we het bedrijfsleven, overheden en burgers betrekken bij ons onderzoek”, vertelt waarnemend voorzitter van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen, die hoopt dat de aanvraag gehonoreerd wordt. “We zijn met PIONEER op de goede weg. De keuzes die we samen maken voelen logisch, we beginnen elkaar beter te begrijpen. En bovendien: we zijn het enige consortium met SDG 11 als speerpunt. Een abc’tje wordt het zeker niet, maar ik heb goede hoop.”

Bekijk ook onderstaande uitleganimatie over PIONEER (Spaanstalig, ondertiteld in Engels) van de University of Huelva, een van onze partners in het consortium.