Forse subsidie Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht voor onderzoek naar crime scripting

Het project SCRIPT, waarvan de aanvraag gecoördineerd werd door Avansonderzoekers dr. Teun van Ruitenburg (lector Ondermijning), dr. Thom Snaphaan (associate lector Data, Criminaliteit & Veiligheid) en dr. Janine Janssen (lector Veiligheid in Afhankelijksheidsrelaties), heeft een subsidie van bijna € 2.500.000 ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool treedt op als projectleider. Hoofdaanvrager Teun van Ruitenburg: “Met deze subsidie kunnen we de komende 5 jaar onderzoek doen.”

Subsidie voor onderzoeksproject SCRIPT

Met het project SCRIPT (Scripting Criminal processes: Review and Implementation of Practical Tools) willen de onderzoekers de methode crime scripting in het veiligheidsdomein realiseren, versnellen en opschalen. Crime scripting biedt inzicht in het criminele proces van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning, met als doel om dit proces effectief te verstoren.  

Partners en samenwerking

Avans diende de aanvraag in met de Vrije Universiteit Amsterdam, het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bestaat het consortium onder andere uit Deloitte, Rabobank, FIU-Nederland, Politie Nederland, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en het LIEC-RIEC-bestel.

Mooie erkenning

Hoofdaanvrager Teun van Ruitenburg is bijzonder blij met de subsidie: “Met deze subsidie kunnen we de komende 5 jaar onderzoek doen naar crime scripting en de bredere aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning. We hebben een krachtig consortium met een mooie vertegenwoordiging van belangrijke partners binnen het veiligheidsdomein.”

Thom Snaphaan, mede-aanvrager van dit project, stelt dat de subsidie exact op het goede moment komt: “De toepassing van crime scripting wint zowel in de praktijk als in wetenschappelijk onderzoek aan belang. Toch is de methode nog nooit goed tegen het licht gehouden: hoe werkt de methode, voor wie, in welke omstandigheden en waarom?”

Nienke Fabries, directeur van het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht: “Wat een mooie erkenning voor de kwaliteit van onze lectoren en onderzoekers, en het consortium dat ze hebben samengebracht. En ook goed dat we door deze subsidie een enorme impuls kunnen geven aan het versterken van professionals in het veiligheidsdomein.”